Sisäasiainministeriö on asettanut hankkeen uudistamaan ampuma-aselakia ja lakeja ampumaradoista
6.10.2008 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Sisäasiainministeriö on asettanut hankkeen ampuma-aselainsäädännön, ampumaratojen laittamista ja kunnossapitoa koskevan lainsäädännön sekä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Hankkeessa tarkastellaan myös mahdollisuuksia muuttaa eri viranomaisia koskevia salassapitosäännöksiä sekä työn kuluessa esille tulevia muita muutostarpeita. Hankkeen toimikausi on 29.9.2008-28.2.2011 ja se toteutetaan kahdessa vaiheessa.

– Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa valmistella käsiaseiden luvansaannin edellytysten tiukentamisen, luvanhakijoiden ja -haltijoiden terveydentilan valvonnan tehostamisen, YK:n tuliasepöytäkirjan kansallisen voimaansaattamisen sekä asedirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin edellyttämät muutokset ampuma-aselainsäädäntöön, toteaa sisäasiainministeri Anne Holmlundin allekirjoittama asettamiskirje.

– Hanke toteuttaisi myös kansallisten tarpeiden mahdollisesti edellyttämät ampuma-aselainsäädännön ja vaarallisia esineitä koskevan lainsäädännön muutokset. Ensimmäisen vaiheen edellyttämät muutokset valmistellaan kiireellisinä siten, että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2009 ja lait saattaa voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on ne hyväksynyt. Muita ehdotuksia koskevat hallituksen esitykset tulee antaa eduskunnalle viimeistään syysistuntokaudella 2010.

Sisäasiainministeriö on asettanut kolme työryhmää valmistelemaan lainsäädännön uudistamista. Hankkeen valmistelusta vastaa ylitarkastaja Mika Lehtonen sisäasiainministeriöstä. Hän toimii työryhmien puheenjohtajana.

Ensimmäinen työryhmä valmistelee hallituksen esityksen muotoon ehdotukset muutoksiksi käsiaseiden luvansaannin edellytysten tiukentamisesta, luvanhakijoiden ja -haltijoiden terveydentilan valvonnan tehostamisesta, YK:n tuliasepöytäkirjan kansallisesta voimaansaattamisesta sekä asedirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin edellyttämiksi muutoksiksi ampuma-aselainsäädäntöön. Työryhmä valmistelee lisäksi muut kuin työryhmien II ja III valmisteltaviksi määrätyt ehdotukset. Ryhmä I: ylitarkastaja Liisa Timonen, sisäasiainministeriö; ylitarkastaja Esa Puurtinen, sisäasiainministeriö; lääninylikomisario Mika Heinilä, Etelä-Suomen lääninhallitus; apulaispoliisipäällikkö Ilkka Jukarainen, Mikkelin kihlakunnan poliisilaitos sekä puolustusministeriön nimeämä edustaja

Toisen työryhmän tehtävänä on valmistella ampumaratoja koskevan lainsäädännön uudistaminen. Ryhmä II: ylitarkastaja Liisa Timonen, sisäasiainministeriö sekä Suomen Kuntaliiton, ympäristöministeriön, opetusministeriön, Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n, Reserviläisurheiluliitto ry:n ja Metsästäjäin Keskusjärjestön nimeämät edustajat ja Etelä-Suomen lääninhallituksen nimeämä kihlakunnan poliisilaitosta edustava jäsen.

Kolmannen työryhmän tehtävänä on valmistella ilma- ja jousiaseita sekä kaasusumuttimia koskevien säännösten uudistaminen. Ryhmä III: ylikomisario Pekka Aho, sisäasiainministeriö; ylitarkastaja Teuvo Tiilikainen, sisäasiainministeriö; ylikomisario Tapani Hack, sisäasiainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja tullihallituksen nimeämät edustajat.

Hanketta asettaessaan sisäasiainministeri Anne Holmlund määräsi työryhmät kuulemaan asiantuntijoina ampuma-aselautakuntaa sekä metsästyshallinnon, oikeushallinnon, sosiaali- ja terveyshallinnon, opetushallinnon, puolustushallinnon ja ympäristöhallinnon viranomaisia. Työryhmien on kuultava myös keskeisiä asealan järjestöjä sekä muita asiantuntijoita.

Sisäasiainministeriö on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Jouni Laiho sisäasiainministeriöstä ja sihteerinä lainsäädäntöhankkeen valmistelusta vastaamaan määrätty ylitarkastaja Mika Lehtonen. Ohjausryhmän jäseniksi on määrätty poliisipäällikkö Ossi Lähdesmäki, Kotkan kihlakunnan poliisilaitos; poliisipäällikkö Antti Karjalainen, Suomussalmen kihlakunnan poliisilaitos; lääninpoliisiylitarkastaja Esko Rasi, Lapin lääninhallitus; lainsäädäntöneuvos Pertti Normia, sisäasiainministeriö sekä myöhemmin nimitettävä sisäasiainministeriön poliisiosaston esikunnan päällikkö. Maa- ja metsätalousministeriötä, oikeusministeriötä, opetusministeriötä, puolustusministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä sekä ympäristöministeriötä pyydetään nimeämään ohjausryhmään edustajansa.

Katso sisäasiainministeriön asettamiskirje kokonaisuudessaan täältä.