Tukiammunnan sääntöihin muutoksia
1.11.2008 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Muutosten tarkoitus on kehittää tukiammuntaa siten, että se palvelee oikean ampumasuorituksen oppimista ja ampujana kehittymistä.

TUKIAMMUNTAAN UUSIA TUKIMALLEJA JA KÄYTÄNTÖJÄ

Tukiammunnan tarkoitus on oppia normaali ampuma-asento ja suoritus. Nyt käytössä olevan kiinteän pöytätuen käyttö kaiken ikäisille aloittelijoille on suositeltavaa. Kilpailutoiminnassa alle 8-vuotiaat tulevat jatkossakin käyttämään kiinteää tukea, mutta alle 10-vuotiaiden kilpasarjoihin tuodaan nyt vaihtoehdoksi kivääriin ns. vaahtomuovituki ja pistooliin 3-pistetuki.

Kokeneempien 10IT sarjan ampujien olisi hyvä lähteä hakemaan lisää haastetta ja opettelemaan oikeaa ampuma-asentoa vaahtomuovituen tai 3-pistetuen avulla. Vaihtoehtoiset tukimallit palvelevat paremmin oikean asennon ja oikean ampumasuorituksen oppimista. Pitkällä tähtäimellä niihin siirtyminen kannattaa.

Nuorisovaliokunta suunnittelee, että Kultahippukilpailuissa siirrytään tulevaisuudessa näihin nyt vaihtoehtoisiksi tuotuihin tukiin. Nyt alkaneella ilma-asekaudella uudet tukimallit ovat vaihtoehtoina aiemmin käytetyille. Ja jos joku ampuja ei uutta tukea vielä ota käyttöön, niin finaalitapahtumassa hän pääsee kokeilemaan uusia tukimalleja. Alkaneen kauden aikana haetaan vielä lisää kokemuksia tukien käyttämisestä. Vaahtomuovituki on ollut käytössä Ruotsissa jo pitkään. 3-pistetuki on puolestaan ollut jo ruutipuolella käytössä.

Pistoolin kuvioammunta jää pois tukisarjoista

Pienoispistoolin 14T sarjassa ammutaan 30 laukausta kouluammuntaa aiemman kouluammuntaa 20 laukausta ja kuvioammuntaa 20 laukausta sijaan. Kuvioammunnassa tukiammunta ei palvele oikean ampumasuorituksen oppimista.

Muutos ei sulje pois kuvioammunnan harjoittelua eikä kilpailutoimintaakaan, sillä vanhimmat kultahippuampujat voivat kokemuksen ja voiman karttuessa hakea kilpailukokemusta nuorten sarjoista.

Maakunta- ja aluekarsinnat historiaa – tilalle alueen kultahippukarsinnat

Kultahippujen kilpailujärjestelmästä on poistettu käsitteet alue- ja maakuntakarsinnat, jotka on korvattu Kultahippukarsinnoilla. Jokainen SAL:n alue voi järjestää enintään kolmet Kultahippukarsinnat. Aluemestaruuskilpailu voi olla yksi Kultahippukarsinta, mutta sitä ei säännöissä edellytetä, sillä alueet ja niiden toimintatavat ovat erilaiset.

Muutoksen tavoitteena on selkeyttää kultahippujen kilpailujärjestelmää ja tarjota lapsille omalla alueellaan useampi mahdollisuus kilpailla ja näyttää taitojaan.

SAL Nuorisovaliokunta