Seuroille tukea työntekijän palkkaukseen ja toiminnan kehittämiseen, hakuaika 2.2. – 15.3.2009
11.11.2008 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Veikkausvoittovaroista myönnetään huomattava summa suoraa tukea urheiluseuroille päätoimisen työntekijän palkkaukseen ja seuran toiminnan kehittämiseen. Molemmissa tukimuodoissa hakuaika on 2.2.2009 – 15.3.2009.

Seuratoiminnan kehittämistukea voi hakea kahteen eri tarkoitukseen: päätoimisen työntekijän palkkaukseen ja seuran toiminnan kehittämiseen. Toiminnallisen tuen avulla seura voi kehittää toimintaansa edelleen lasten ja nuorten tai aikuisten liikuntaan liittyen. Seuratoiminnan kehittämistukea voivat hakea kaikki rekisteröidyt liikunta- ja urheiluseurat.

Päätoimisen palkkaamiseen tarkoitettua tukea voi hakea vain vuonna 2009. Seuran toiminnan kehittämiseen tarkoitettua tukea voi hakea vuosittain. Molemmissa tukimuodoissa hakuaika on 2.2.2009 – 15.3.2009.

Seuratoiminnan kehittämistuen tavoitteena on vahvistaa seuratoimintaa, saada lisää liikkujia sekä lisätä nykyisten liikkujien tyytyväisyyttä seuran toimintaan. Tuen avulla seurat saavat mahdollisuuden tehdä uudenlaisia ja rohkeita avauksia uusille toiminta-aluille tai kohderyhmiin.

Tukirahat ovat Opetusministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Tukea on jaossa vuosina 2009–2011. Rahat ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa. Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaavat: Suomen liikunta ja urheilu (SLU), Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto yhdessä lajiliittojen, TUL:n, FSI:n ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

Katso tarkemmin www.seuratuki.fi.