Tukea seuratoimintaan!
11.2.2009 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Tänä vuonna seuratoimintaa tuetaan poikkeuksellisen suurella summalla, kun veikkausvoittovaroista myönnetään tukea suoraan urheiluseuroille. Seurat voivat saada tukea joko päätoimisen työntekijän palkkaamiseen tai lasten ja nuorten tai aikuisliikunnan kehittämiseen.

Urheiluseurat voivat saada tukea päätoimisen työntekijän palkkaamiseen. Tähän tarkoitukseen tukea voi hakea vain tänä vuonna 15.3.2009 päättyvässä haussa. Päätoimisen palkkaamista suunnittelevan seuran tulisi ryhtyä kiireesti tekemään esivalmisteluja tuen hakemista varten. Liikkeelle kannattaa lähteä pohtimalla millaiseen toimenkuvaan työntekijää haetaan. Tukea voi hakea toimenkuvaan joka liittyy:

  • seuran hallintoon: (toiminnanjohtaja, seura- tai järjestösihteeri tai muu toimi erityisin perustein),
  • lasten ja nuorten liikuntaan: (nuorisovalmennuspäällikkö, nuorisopäällikkö/ nuorisotoiminnan koordinaattori tai lasten ja/tai nuorten ohjaaja) tai
  • aikuisliikuntaan: (aikuisliikunnan koordinaattori, aikuisten liikunnan ohjaaja tai muu aikuisliikunnan toimi erityisin perustein)

Tuella rahoitettavaa työtehtävää ei ole ollut seurassa 1.6.2008 jälkeen. Poikkeuksena tähän ovat työhallinnon tuilla palkatut määräaikaiset työntekijät ja toimenkuvat.

Muihin pohdittaviin asioihin kuuluu tietenkin rahoitus ja muu resursointi, sillä tuki kattaa vain osan työntekijän palkkakuluista. Rahoitusasioita on hyvä miettiä myös pitemmälle kuin kolmen vuoden tukiajalle, sillä pitkäjänteinen ja realistinen suunnitelma parantaa seuran mahdollisuuksia saada tukea. Palkkauspäätöksestä tulee olla jo hakuvaiheessa seuran hallituksen päätös sekä selkeä ja realistinen tavoite ja toimintasuunnitelma.

Tuki lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen

Nuori Suomi on jakanut jo useana vuonna seuroille tukea lasten- ja nuorten liikunnan kehittämiseen. 15.3. mennessä haettava uusi tuki korvaa ns. ”vanhan” seuratoiminnan kehittämistuen. Lasten- ja nuorten liikuntaan tarkoitettua tukea voi hakea vuosittain.

Tukea voi saada

· seuran kehittämiseen Sinettiseuraksi

· ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseen Sinettiseuroille

· 6-12 -vuotiaiden harrastustoimintaan, joko lajitoiminnan tai liikuntakerhotoiminnan kehittämiseen ja lisäämiseen

· nuorten harrastustoiminnan kehittämiseen 13–19 -vuotiaille

Tuki aikuisliikunnan kehittämiseen

Urheiluseuroilla on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus saada tukea aikuisliikunnan järjestämiseen. Aikuisliikunnan kehittämiseen tarkoitettua tukea voi hakea ohjaajien osaamisen lisäämiseen, aikuisliikuntatoiminnan käynnistämiseen, kuntayhteistyöhön aikuisliikunnassa tai aikuisliikunnan starttiin. Tukea voi hakea useampana vuonna.

Tuen avulla halutaan löytää uusia toimivia ja paikallisia malleja aikuisliikunnan järjestämiseen urheiluseuroissa. Seurojen kannattaa etsiä myös yhteistyötahoja, sillä yhteistyö parantaa seuran mahdollisuuksia saada tukea. Mahdollisia kumppaneita voivat olla esimerkiksi kunta, muut seurat tai paikalliset yritykset.

Mitä tahansa tukea seura hakeekaan, huolellisesti mietitty, realistinen ja pitkäjänteinen hakemus parantaa seuran mahdollisuuksia saada tukea. Hakuvaiheessa neuvoja voi kysyä omasta lajiliitosta sekä SLU-alueilta. SLU, Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto auttavat ja vastaavat myös kysymyksiin. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.seuratuki.fi.

Kaikkien tukimuotojen hakuaika alkaa 2.2. 2009 ja päättyy 15.3. 2009. Tukia haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy 2.2. alkaen osoitteesta www.seuratuki.fi. Päätoimisen palkkaamiseen tarkoitettua tukea voi hakea vain tänä keväänä. Lasten ja nuorten liikunnan sekä aikuisliikunnan kehittämiseen tarkoitettua tukea voi hakea useampana vuonna.

Seuratoiminnan kehittämistuki on opetusministeriön myöntämää tukea joka rahoitetaan veikkausvoittovaroin. Tuen tavoitteena on vahvistaa seuratoimintaa, saada lisää liikkujia sekä lisätä nykyisten liikkujien tyytyväisyyttä seuran toimintaan.

Lisätietoa: www.seuratuki.fi