Arvostettu, turvallinen, menestyvä ja nykyaikainen
13.2.2009 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

– Haluamme, että toimintamme on arvostettua. Haluamme olla kansainvälisesti menestyvä lajiliitto. Haluamme, että toimintamme on innostavaa ja turvallista. Haluamme toimia nykyaikaisilla suorituspaikoilla, toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi kertoi Ampumaurheiluliiton strategiset tavoitteet juhlavuoden avauksessa 23.-25. tammikuuta Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä.

90-vuotisjuhliaan viettävä Suomen Ampumaurheiluliitto uudisti strategiaansa viime vuonna. Strategiset tavoitteet kirkastuivat työn tuloksena.

– Meillä on monta kilpailuetua muihin lajeihin verrattuna. Ampumaurheilu on koko
elinkaaren kattava ja tasa-arvoinen harrastus. Ampumaurheilu on turvallista, vastuullista ja eettistä. Ampumaurheilijat ymmärtävät ympäristöasioita. Organisaatiomme on muutos- ja kehittämishaluinen. Lisäksi me menestymme kesäolympialaisissa. Mehän olemme ainut laji, joka on tuonut mitalin kaikista kolmesta kesäolympiakilpailusta 2000-luvulla, Risto Aarrekivi esitteli uutta strategiaa lajijaostojen, valiokuntien, alueiden ja hallituksen edustajille.

– Kilpailueduista huolimatta meillä on muutostarpeita. Meillä on tarve priorisoida
ja selkeyttää toimintaamme. Meidän on lisättävä ratojemme määrää ja parannettava useimpien ratojemme laatua. Seuratoimintakulttuuriamme
olisi hyvä monipuolistaa sekä valmennus- ja koulutusjärjestelmäämme pitäisi kehittää edelleen. Yhteistoimintaa ja yhteisöllisyyttä voi ja pitää aina lisätä.

Edistää ja kehittää ampumaurheilua

Ampumaurheiluliitto on määritellyt missiokseen edistää ja kehittää ampumaurheilua, turvata sen toimintamahdollisuudet ja tarjota onnistumisen edellytyksiä.

– Toimintasääntöjemme mukaan liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Suomessa sekä osallistua ja vaikuttaa kansainväliseen ampumaurheilutoimintaan. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset ohjeet ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassamme edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa, Aarrekivi kertoi.

Strategiatyössään Ampumaurheiluliitto määritteli visionsa: Ampumaurheilu on arvostettu, kansainvälisesti menestyvä, innostava ja turvallinen urheilumuoto, jota harrastetaan nykyaikaisilla suorituspaikoilla.

– Jotta olisimme arvostettu, lajiemme parissa pitää työskennellä nykyistä enemmän koulutettuja valmentajia ja seuratoimijoita. Ampumakouluja pitäisi olla 150 hyvin toimivassa seurassa – niitä pitäisi olla ainakin yli sadan jäsenen seuroissa. Meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan lajiemme kansainvälisissä kattojärjestöissä saadaksemme arvokilpailuja Suomeen ja nostaaksemme siten
lajiemme arvostusta. Meidän on kehitettävä tulorakennettamme ja seurattava tiukasti menojamme. Yhteistyömme tärkeiden sidosryhmien kanssa on oltava kattavaa ja systemaattista. Viestintämme pitää olla hyvin toimivaa ja monimediallista sekä valtakunnallisesti että seura- ja aluetasolla.

Jotta ampumaurheilu menestyisi jatkossakin kansainvälisissä arvokilpailuissa, liiton toimijoiden pitäisi kasvattaa lisää sitoutuneita ja kansainvälisesti menestyviä huippu-urheilijoita ja tulevaisuuden lupauksia. Lisäksi Ampumaurheiluliiton on kyettävä kehittymään olympiakomitean ja paralympiakomitean järjestelmätukilajina.

– Valmentajakoulutusjärjestelmän kehittämistä pitää jatkaa. Tavoitteena on 300 ykköstason, 70 kakkostason ja 20 kolmostason valmentajaa, Risto Aarrekivi asetti haasteita.

– Seura-, alue-, tehoryhmä-, maajoukkue- ja olympiavalmennusjärjestelmiä on kehitettävä yhä toimivammiksi. Huippuammunnan tutkimus- ja kehittämistoimintaa on toteutettava edelleen yhteistyössä KIHUn ja valmennuskeskusten kanssa valmentautumisen parantamiseksi.

Toiminnasta innostavaa tähtien tuikkeessa

– Jotta toimintamme olisi nykyistä innostavampaa, jäsenmäärämme kasvun pitää jatkua. Tavoitteena on uusien sitoutuneiden harrastajien lisääminen sekä yhteisiin tavoitteisiin sitoutuneiden koulutettujen toimijoiden löytäminen oikeille paikoille organisaatiossamme, Risto Aarrekivi kuvaili strategiaa.

– Kilpailujärjestelmää pitää elvyttää seurajohteisesti – seurakilpailuista polku vie ensin aluetasolle ja sitten SM-kilpailuihin ja kansainväliselle tasolle. Kilpailijoiden lisäksi polku pitää tarjota myös seuratoimijoille; tuomareille, valmentajille ja seurajohtajille. Koko ampumaurheiluperheen yhteistoimintaa ja yhteisöllisyyttä
on parannettava. Onneksi meillä on hyödynnettävissä menestyvien kansainvälisten tähtien vetovoima.

Tulevaisuudessakin ampumaurheilussa on kiinnitettävä nykyistäkin enemmän huomiota turvalliseen toimintaan. Ampumalajikohtaisesti on pidettävä ammunnan peruskoulutus, turvaohjeistus ja toimintatavat sellaisella tasolla, johon viranomaiset luottavat.

– Nykyaikaisten suorituspaikkojen saamiseksi, meidän on vaikutettava ampumaratalakiin substanssiosaamisellamme. Rataolosuhteiden parantamisohjelman eli AMPU-hankkeen kautta määrittelemme ratatoiminnoille selkeät luokitukset harrastamisen sekä ympäristö- ja turvallisuusasioiden suhteen. Neljä rataa viidestä pitäisi olla luokiteltu ja ratoja pitäisi olla siellä, missä on kysyntää. Radat ja turva-alueet on huomioitava kaavoituksessa,
Risto Aarrekivi kertoi.

– Uusia innovaatioita syntyy ympäristöriskien välttämiseksi ja hyvien ratojen rakentamiseksi. Yhteistyössä liikuntapaikkahoitajakoulutusta järjestävien tahojen kanssa pitää pystyä rakentamaan ratamestarikoulutus.

Ampumaurheiluliiton arvot

Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnan arvopohja rakentuu Reiluun Peliin
eli liikunnan ja urheilun eettisiin periaatteisiin sekä avoimuudelle, oikeudenmukaisuudelle, turvallisuudelle ja ympäristön huomioimiselle.