Sisäasiainministeriö: "Ilmakivääreitä ei ehdoteta luvanvaraisiksi"
27.8.2009 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Sisäasiainministeriö haluaa oikaista julkisuuteen annetun väärän tiedon, jonka mukaan 26.6.2009 eduskunnalle annetussa ampuma-aselain muutosesityksessä luvanvaraistettaisiin tai kiellettäisiin ilma-aseet, kuten ilmakiväärit, muovikuula-aseet ja paintball-aseet.

– Ilmakivääreitä ei olla luvanvaraistamassa. Lakiesitys lähtee siitä, että luvanvaraisia olisivat sellaiset asetta muistuttavat esineet, jotka ovat rakenteensa ja valmistusmateriaalinsa puolesta ilman erityistietoja ja

-taitoja muunnettavissa oikeiksi ampuma-aseiksi. Tavanomaiset ilma-aseet, ilmakiväärit, muovikuula-aseet tai paintball-aseet eivät ole kuulu tähän ryhmään, painottaa aselakiuudistuksen projektipäällikkö Mika Lehtonen.

Suomen aselaissa olevaa ampuma-aseen määritelmää on jouduttu tarkentamaan EU:n asedirektiivin muutoksen johdosta. Direktiivin muutoksella pyritään estämään EU:n alueella laajalti ongelmaksi muodostunutta eräiden kaasu- ja starttipistoolimallien muuntamista toimiviksi ampuma-aseiksi.

Suomen lainsäädännössä ampuma-aseella tarkoitetaan välinettä, jolla ruutikaasunpaineen, nallimassan räjähdyspaineen tai muun räjähdyspaineen avulla voidaan ampua luoteja, hauleja tai muita ammuksia taikka lamaannuttavia aineita siten, että siitä voi aiheutua vaaraa ihmisille. Ilma-aseet ja paintball-aseet eivät tätä edellytystä täytä eikä lakihankkeen kummassakaan vaiheessa olla määritelmän tätä osaa muuttamassa.

– Aselainsäädännön uudistamisen toisessa vaiheessa selvitetään tulisiko tehokkaimmat eli ampuma-asetta teholtaan vastaavat ilma-aseet luvanvaraistaa. Tavanomaiset mökki-ilmakiväärit eivät yleensä ole kovin tehokkaita, joten niiden luvanvaraisuutta ei suunnitella. Aselain toisen vaiheen muutosesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2010, Lehtonen toteaa.

Poliisin ampuma-aseiden säilytyksen tarkastaminen ei ole kotietsintä

Ampuma-aselakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että poliisilla olisi mahdollisuus tarkastaa aseluvanhaltijan ampuma-aseiden säilytys.

– Kyse ei ole kotietsinnästä, kuten virheellisesti julkisuudessa todetaan. Esityksen mukaan poliisi voisi tarkastaa säilytyksen, mutta siitä olisi ilmoitettava luvanhaltijalle vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Sopivasta tarkastusajankohdasta voitaisiin myös neuvotella. Poliisi ei tule tarkastuskäynnille väkisin, Lehtonen selventää.

Tarkastuksia tehtäisiin pistokoeluontoisesti. Ehdotetun säännöksen tarkoituksena olisi ehkäistä ampuma-aseiden anastuksia ja muuta vääriin käsiin joutumista.

– Tämä olisi luonteeltaan ennalta estävää toimintaa, kuten palotarkastukset, sanoo Lehtonen.

Ampuma-aselain uudistamisesta löytyy lisätietoa osoitteesta www.intermin.fi/suomi/aselaki

Lisätietoja: valtiosihteeri Antti Pelttari, (09) 1604 2802, projektipäällikkö Mika Lehtonen, (09) 1604 2353, hallitusneuvos Jouni Laiho, (09) 1604 2849

Suora lainaus sisäasiainministeriön tiedotteesta

"Sisäasiainministeriö oikaisee lainvalmistelusta annettuja vääriä tietoja: ILMAKIVÄÄREITÄ EI EHDOTETA LUVANVARAISIKSI "