Lajiliitoille 239 000 euroa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämiseen, Ampumaurheiluliitolle 13.000 euroa
1.9.2009 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Liikunnan ja Urheilun, Nuoren Suomen, Olympiakomitean, Kuntoliikuntaliiton ja Suomen Valmentajien yhteinen Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke (VOK) on päättänyt lajiliittojen koulutuksen kehittämishankkeista kaudelle 2009–2010. Opetusministeriön myöntämällä 239 000 euron määrärahalla tuettiin 22 hanketta. Yksittäiset hanketuet vaihtelevat 5 000–28 000 euron välillä. Ampumaurheiluliitto sai 13.000 euroa ampumaurheilun haulikko-, kivääri- ja pistoolilajien I-III -tasojen valmentajakoulutusjärjestelmän kehittäminen ja oppimistavoitteiden, koulutussisältöjen ja materiaalien uudistamiseen.

Suurimman hankerahan, 28 000 euroa, sai viiden kamppailulajin yhteishanke, jossa keskitytään valmentajien osaamisen kehittämiseen erityisesti nuorten sekä tyttöjen ja naisten valmennuksessa. Hankkeessa mukana olevat lajit (judo, karate, nyrkkeily, paini ja taekwondo) tulevat syventämään yhteistyötään ja jakamaan valmennusosaamistaan myös muun muassa yhteisten kouluttajien avulla.

– Lajien välisen yhteistyön lisäksi VOK-hankerahan jakamisessa painotettiin tänä vuonna koulutuksen kehittämistä yhteisten Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteiden suunnassa. Muita painopisteitä olivat seuran huomioiminen valmentajan oppimisympäristönä, verkko-oppimisen kehittäminen sekä lajissa vähemmistönä olevan sukupuolen huomioiminen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenteissa ja sisällöissä, SLU:n koulutuspäällikkö Pulmu Puonti kertoo.

Hankerahaa jaettiin tänä vuonna aiempaa enemmän, sillä alkava hankekausi 2009–2010 on lajiliittojen viimeinen mahdollisuus kehittää valmentajakoulutustaan VOK-hankkeen puitteissa. VOK-hanke päättyy vuonna 2010.

– VOK käynnistyi vuonna 2005 ja lajiliittojen koulutuksen kehittämisen tukeminen on yksi työn keskeisistä toimintamuodoista. Hankkeen aikana valmentaja- ja ohjaajakoulutusta on kehitetty yhteensä 43 lajiliitossa. Koulutuskokonaisuuksien rakentamisen lisäksi lajiliitoissa on tehty hienoa työtä muun muassa koulutuksen laadun kehittämisessä sekä oppimisen tukemisessa, Puonti kertoo.

Hanke Hakija Myönnetty €
III-tason koulutuksen suunnittelu ja päivitykset I- ja II-tasolle Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto 5 000
Ampumaurheilun haulikko-, kivääri- ja pistoolilajien I-III -tasojen valmentajakoulutusjärjestelmän kehittäminen ja oppimistavoitteiden, koulutussisältöjen ja materiaalien uudistaminen Ampumaurheiluliitto 13 000

Biljardin seuravalmentajakoulutuksen Taso 1 jatkohanke

Biljardiliitto 5 000
Koulutuksen sisältöjen päivittäminen ja koulutuksen jalkauttaminen sähköiseen ympäristöön Golfliitto 8 000
Valmentajan itsearviointimallien laatiminen Hiihtoliitto 5 000
Terve urheilija on menestyvä kamppailija

Judoliitto, Karateliitto, Nyrkkeilyliitto, Painiliitto ja Taekwondoliitto

28 000
1-tason valmentajakoulutuksen jalkautusprosessi seuratasolle koulutuksen vaikuttavuuden parantamiseksi Jääkiekkoliitto 23 000
Yhdessä ja erikseen, monelle ja minulle! Soutu- ja kanoottiliittojen yhteinen koulutuksen kehittämishanke Kanoottiliitto ja Soutuliitto 9 000
Lentopallon koulutuksen sisältöuudistus Lentopalloliitto 10 000

Miekkailuliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke

Miekkailuliitto 5 000
Lasten Voimapiiri Painonnostoliitto 5 000

Kohderyhmälähtöisen koulutuksen kautta kentälle

Palloliitto 20 000
Kansallispelin ohjaajakoulutuksen uudistaminen ja määrän/laadun nosto terveys- ja harrastepesäpallossa Pesäpalloliitto 10 000
SB-valmentajan kasvualusta- oma seura Salibandyliitto 15 000
Virtaa Sulkapallosta Sulkapalloliitto 5 000
Suunnistuksen valmentajakoulutusjärjestelmän arviointi ja uudistaminen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteiden pohjalta. Suunnistusliitto 16 000
Taidoliiton II-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen Taidoliitto 5 000
Muodostelmaluisteluun ohjaaja- ja valmentajakoulutusjärjestelmä Taitoluisteluliitto 10 000
Vammaisurheilun integraatio Uimaliitto ja Paralympiakomitea 5 000
Tyttö- ja naisyleisurheilun huomioiminen SUL:n ohjaaja- ja valmentajakoulutusmateriaalissa, valmentajakoulutuksen sisällössä ja toteutuksessa sekä naisvalmentajien määrän kasvattaminen. Urheiluliitto 14 000

Osaamisella onnistumaan – koulutuksen rytminvaihdos (Svolin lajit)

Voimisteluliitto Svoli 13 000
Osaava ohjaaja – tulevaisuuden kouluttaja (Aikuisliikunnan hanke) Voimisteluliitto Svoli 10 000
Yhteensä: 22 hanketta 26 lajiliittoa 239 000

Hankeraha on tarkoitettu käytettäväksi 1.9.2009-31.8.2010 välisenä aikana.
Hankerahan käytöstä tulee tehdä selvitys 30.9.2010 mennessä.

Hankkeessa mukana olevat lajiliitot sitoutuvat aktiiviseen yhteistyöhön VOK-toimijoiden kanssa, kolmeen yhteiseen hankepäivään, pyydettäessä esittelemään omaa kehittämistyötään VOK-verkostolle sekä siihen, että hankkeissa syntyvät tuotokset ja uudet toimintatavat tulevat VOK-verkoston mallinnettaviksi.

Hankekaudella 2009-2010 hankepäivät ovat 14.9.2009, 17.11.2009 ja 21.4.2010.

Lisätietoa VOK valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeesta löydät täältä: http://www.valmentajakoulutus.fi/.

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Pulmu Puonti, SLU, pulmu.puonti@slu.fi, 0400 672 500

  • Suomalaisissa urheiluseuroissa toimii noin 300 000 henkilöä vapaaehtoisena valmennus-, ohjaus-, ja koulutustehtävissä.
  • Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämistyö VOK on Suomen Liikunnan ja Urheilun, Nuoren Suomen, Suomen Olympiakomitean, Suomen Kuntoliikuntaliiton ja Suomen Valmentajien yhteinen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke.
  • VOK- hankkeen tarkoituksena on suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen. Keskiössä on lajiliitoissa tapahtuva koulutuksen käytännön kehittämistyö, jonka pääkohteena on urheiluseurojen vapaaehtoisten valmentajien ja ohjaajien osaamisen lisääminen.