Sisäasiainministeri Anne Holmlund: Aselakiin esitetyt muutokset eivät vaaranna metsästyskulttuuria
16.9.2009 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Eduskunnan käsittelyssä parhaillaan olevat aselain muutosesitykset eivät sisäasiainministeri Anne Holmlundin mukaan vaaranna suomalaista metsästyskulttuuria, sisäasiainministeriö tiedotti keskiviikkona 16. syyskuuta. Tiedotteen mukaan metsästäjiä koskevat muutokset liittyvät hankkimisluvan alaikärajan nostamiseen 18 vuoteen sekä loukku- tai luolapyyntiaseen tarkempaan määrittelyyn. Lisäksi metsästäjiä koskisivat samat luvanhakijan ja -haltijan henkilökohtaisen soveltuvuuden arviointia ja valvontaa koskevat säännökset kuin muitakin.

– Alaikäiset voivat jatkossakin aloittaa metsästysharrastuksen 15 vuotta täytettyään hankkimalla rinnakkaisluvan huoltajan omistamaan aseeseen. Tämä on tänäkin päivänä se tavanomainen tapa, jolla metsästys aloitetaan. Tilastojen mukaan rinnakkaislupia on alle 18-vuotiailla enemmän kuin hallussapitolupia, painottaa Holmlund. Alle 18-vuotiailla on noin 4 860 hallussapitolupaa ja 6 650 rinnakkaislupaa.

Eduskunnassa käsittelyssä olevassa aselain muutosesityksessä todetaan, että huoltajien suostumuksella lupa haulikkoon, kivääriin, pienoiskivääriin tai yhdistelmäaseeseen voidaan antaa metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista taikka ampumaurheilua ja -harrastusta varten myös 15 vuotta vaan ei 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka muuten täyttää luvan saajaa koskevat edellytykset.

– Jos alaikäinen haluaa aloittaa metsästysharrastuksen eikä kenelläkään hänen lähipiiriinsä kuuluvalla ole asetta, vanhemmalle tai huoltajalle voidaan myöntää aseen hallussapitolupa lapsen harrastuksen perusteella, Holmlund toteaa. Joissakin aselain muutosesityksen ympärillä käydyissä keskusteluissa on virheellisesti todettu, että tällaisissa tapauksissa lapsen harrastustoiminta olisi mahdotonta.

Aselain muutosesityksessä todetaan, että hallussapitolupa voidaan antaa 15 vuotta vaan ei 18 vuotta täyttäneen, luvanhaltijan huollettavana olevan henkilön hallussa pidettäväksi tarkoitetun haulikon, kiväärin, pienoiskiväärin tai yhdistelmäaseen säilyttämistä ja kuljettamista varten.

Metsästysaseen hankkimisluvan alaikärajan nosto 18 vuoteen liittyy EU:n asedirektiivin täytäntöönpanoon. Suomen ehdoton kanta asedirektiivin muutosta valmisteltaessa oli, että alle 18-vuotiaiden itsenäinen metsästysmahdollisuus tulee säilyttää.

– Asedirektiivin vaatimukset pitää laittaa täytäntöön myös Suomessa. Jotkut metsästyksen harrastajat ovat esittäneet, että alaikäinen voisi hankkia metsästysaseen muulla tavalla kuin ostamalla eli esimerkiksi vanhemman lahjoittamana tai perimällä. Asedirektiivi mahdollistaa tällaisen lainsäädännön, mutta se johtaisi keinotekoisiin järjestelyihin.

– Rinnakkaislupajärjestelmä turvaa alaikäisten metsästyksen harjoittamisen. Se on selkeä järjestelmä ja korostaa vanhempien vastuuta alaikäisen harrastustoiminnan ohjauksessa ja valvonnassa, Holmlund painottaa.

Lisää tietoa aselain muutosesityksistä löytyy osoitteesta www.intermin.fi/suomi/aselaki

Lisätietoja: valtiosihteeri Antti Pelttari, (09) 1604 2802, erityisavustaja Kristiina Kokko, 050 342 3654, projektipäällikkö Mika Lehtonen, (09) 1604 2353, hallitusneuvos Jouni Laiho, (09) 1604 2849

Sisäasiainministeriön tiedote 16.9.2009.