WADA on julkaissut uuden luettelon urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä
8.10.2009 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Maailman Antidopingtoimisto WADA on julkaissut uudistetun, 1.1.2010 voimaan tulevan luettelon urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä. Merkittävimpiä muutoksia aiempaan luetteloon ovat pseudoefedriinin luokitteleminen dopingaineeksi sekä hengitystiesuihkeina astmaan käytettävien salbutamolin ja salmeterolin käytön helpottaminen.

WADA on kieltänyt allergisen nuhan hoidossa yleisesti käytetyn pseudoefedriinin siksi, että vuodesta 2004 lähtien seurannan kohteena ollutta pseudoefedriiniä on esiintynyt dopingnäytteissä ajoittain runsaasti eräissä maissa ja urheilulajeissa. WADA on kuitenkin asettanut virtsanäytteen pseudoefedriinipitoisuudelle rajapitoisuuden, jonka alittavia pitoisuuksia ei tulkita dopingiksi. Rajapitoisuus on asetettu niin korkeaksi, etteivät tavanomaiset hoidolliset pseudoefedriiniannokset WADA:n selvitysten perusteella johda rajapitoisuuden ylitykseen. Urheilijoita neuvotaan kuitenkin pidättäytymään pseudoefedriinin käytöstä 24 tunnin ajan ennen kilpailua.

Suomessa kaupan olevia pseudoefedriiniä sisältäviä valmisteita ovat 120 mg pseudoefedriiniä sisältävät depottabletit Aerinaze ja Cirrus, sekä 60 mg pseudoefedriiniä sisältävä kapseli Duact. 120 mg:n depottabletteja annostellaan yleensä yksi tabletti kaksi kertaa päivässä, kun taas pseudoefedriinikapselia annostellaan yksi kapseli tarvittaessa, korkeintaan kolme kertaa päivässä. Mikäli näitä annoksia ei ylitetä ja jos viimeisestä lääkkeen käyttökerrasta on kulunut 24 tuntia, ei virtsan pseudoefedriinipitoisuus kohoa yli kielletyn rajapitoisuuden. Jos esimerkiksi 60 mg:n kapseleita otetaan kerrallaan kolme, on kyse yliannoksesta ja myös rajapitoisuus saattaa ylittyä.

Astmassa ja muissa keuhkosairauksissa hengitysteitä laajentamaan käytettyjen salbutamolin ja salmeterolin käyttö hengitystiesuihkeina edellyttää vuoden 2010 alusta lähtien ainoastaan lääkkeenkäyttöilmoituksen tekemistä. Urheilijan ei enää tarvitse anoa erivapautta niiden käyttöön. On kuitenkin huomattava, ettei salbutamolipitoisuus saa virtsassa ylittää tiettyä rajapitoisuutta, joka ylittyy WADA:n selvitysten mukaan, kun salbutamolia käytetään yli 1 600 µg/vrk. Tavallisimmin yksi sisään hengitetty annos on 100 tai 200 µg. Salbutamolia sisältäviä hengityssuihkeita ovat Airomir, Atrodual, Buventol, Ipramol, Salipra, Ventilastin ja Ventoline. Salmeterolia sisältäviä vastaavia valmisteita ovat Seretide ja Serevent.

Uuteen kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon on lisätty joitain esimerkkiaineita kielletyistä aineista: esimerkiksi ravintolisänä käytetty androstatriendioni (eli ketoetiokoltrieni) mainitaan aromataasi-inhibiitorien ryhmässä. Toisaalta WADA on selvästi määrittänyt lisähapen käytön sallituksi.

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n internetsivuilla ja painettuna julkaisuna ilmestyvä kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2010 perustuu WADA:n luetteloihin. ADT julkaisee uudet luettelot internetsivuillaan 1.1.2010.

Timo Seppälä

ADT – lääketieteellinen johtaja