Makuja Etelä-Suomen alueen syyskokouksesta
29.10.2009 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Etelä-Suomen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Pasilassa SLU-talossa 29.10.2009. Kokoukseen osallistui 12 henkilöä 10 eri seurasta.

Kokouksessa käsiteltyä

Kokouksessa käsiteltiin asialistan mukaiset asiat (lukuunottamatta kohtaa 8, joka poistettiin listalta).

Aluejaoston erovuoroiset jäsenet Markus Ahtiainen SMY, Antero Lindberg PorkkA ja Harri Koski HVA valittiin jatkamaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Tomintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010 vahvistettiin pienin kosmeettisin muutoksin. Toimintasuunnitelman osalta keskusteltiin varsinkin ympäristöluvista ja toivottiin näiden käsittelyyn apua liitolta ja yhtenäisiä ohjeita. Aluejaosto yrittää kerätä asiasta löytyvää tietoa ja laittaa sitä esille alueen nettisivuille.

Nuorisotoiminnan kasvattamiseen oltiin tyytyväisiä ja toivottiin lajivalmentajia myös practicaliin. Aluejaosto totesi, että ehdotuksia valmentajista puuttuviin lajeihin otetaan mielellään vastaan, jos ehdokkaita löytyy. Tällä hetkellä lajivalmentajia on 7 ja haulikkoon yritetään saada vielä mahdollisesti yksi lisää.

Kilpailutoiminnan osalta toivottiin nettiin tietoa alueellisten kilpailujen hakuajoista sekä listaa jo myönnetyistä aluemestaruuskilpailuista. Aluejaosto pyrkii jatkossa tiedottamaan kilpailujen hakemisesta ja myönnetyistä AM-kisoista nettisivujen kautta mahdollisimman ajantasaisesti.

Vahvistettu toimintasuunnitelma ja talousarvio löytyvät liitteistä.

Aluejaoston esittämät asiat

Aluejaoston esityksestä hyväksyttiin perittäväksi kilpailujen järjestysmaksua alueellisista kilpailuista 20 euroa/kisapäivä vuonna 2010.

Nuorisotoiminnan aluevalmennuksen osallistumismaksuksi vahvistettiin 60 euroa/vuosi.

Aluejaosto myös esitti, että se tulee suuntamaan tiedotustaan alueen nettisivuille, joihin tullaan laittamaan informaatiota jaoston kokouksista ja niissä käsitellyistä asioista sekä tulevien kokousten päivämääristä.