SLU jakaa maksutta seuratoiminnan ja järjestötyön oppaita nettisivuillaan
5.11.2009 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) jakaa maksutta seuratoiminnan ja järjestötyön oppaita nettisivuillaan.

Maksuttomat oppaat löydät täältä: www.slu.fi/oppaat.

Johdatus liikuntakulttuuriin (

Juha Heikkala). Yleisesitys suomalaisen liikuntakulttuurin peruspiirteistä. Historiaa tiivistetysti, keskeisiä tunnuslukuja liikunnan harrastamisesta ja resursseista sekä toimijoiden ja näiden roolien kuvausta.

Sports Governance in Finland (

Juha Heikkala). Englanninkielinen johdatus suomalaiseen liikuntakulttuuriin. Väline vaikkapa kansain-väliseen kanssakäymiseen ja esittelyjen tausta-aineistoksi.

Liikunnan kansanliikkeen ‘neljäs tie’? Näkökulmia yhteiskunnan ja liikunnan kansalaistoiminnan tulevaisuuteen

(Jukka Pekkala & Juha Heikkala). Ajatuksia ja työkaluja liikunta-alan organisaatioiden strategiseen johtamiseen ja suunnitteluun. Yhteiskunnan ja liikuntakulttuurin kehityksen keskeiset megatrendit ja haasteet yksissä kansissa.

Työhyvinvoinnin käsikirja järjestöille Case: Suomen Liikunta ja Urheilu (

Juha Heikkala). Työhyvinvoinnin käsitteen ja keskeisten ulottuvuuksien kuvaus. Keinoja työhyvinvoinnin johtamiseen sekä sen arviointiin ja mittaamiseen.

Henkilöstöjohtaminen ja -hallinto. Käsikirja 1.0 (

Juha Heikkala, Heikki Kahakorpi & Stina Koivisto). Tiivistetty kuvaus henkilöstönjohtamista ja –hallintoa ohjaavista keskeisistä periaatteista ja lainsäädännöstä. Sisältää hyödyllisiä linkkejä muihin lähteisiin ja aineistoihin.

Liitteet