Ampumaurheiluliitto kuultavana ampuma-aselakiesityksestä eduskunnan puolustusvaliokunnassa
25.11.2009 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampuma-aselaista lausuntoaan työstävä eduskunnan puolustusvaliokunta kuuli asiantuntijana Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Aarrekiveä tiistaina 24. marraskuuta. Aarrekivi esitteli puolustusvaliokunnalle liittohallituksen hyväksymän 13-sivuisen lausunnon, joka painotti seuraavia asioita: lain valmistelun tiukkaa aikataulua, ikärajakysymystä, aktiiviharrastamisen todistamista ennen ensimmäisen pistoolin hankkimista, seuran ja ampumakouluttajan lakisääteistä asemaa, hallussapitolupaehtoja, mustaruutiaseiden asemaa, suorituspaikkoja sekä muutoksen aiheuttamia kuluja ja niiden resursointia.

Ampumaurheiluliiton mielestä lakiesityksen 20 vuoden ikäraja ruutipistoolin hankintaan on merkittävä uhkatekijä suomalaisen ampumaurheilun jatkumiselle pistoolilajeissa. Ampumaurheiluliitto esittää ensisijaisena ratkaisuna kaikkien ruutiaseiden hankinnalle 18 vuoden ikärajaa. Sen mielestä lakiin olisi kirjattava poikkeuslupa tai erivapaus rinnakkaisluvasta nykyisen käytännön mukaisesti alle 18-vuotiaalle urheiluampujalle. Lisäksi kertaladattavat pistoolit ja kertaviritteiset revolverit olisi vähäisen tulivoimansa vuoksi rinnastettava lupamenettelyltään "pitkiin aseisiin".

Ampumaurheiluliitto esittää aktiivisen harrastusajan osoittamista vain ensimmäisen pistooliluvan osalta sekä vähimmäisajaksi enintään puolta vuotta. Lisäksi ampuma-aselaissa pitäisi määritellä tarkasti seuran ja ampumakouluttajan asema sekä osoittaa seurojen ampumakoulutukseen resursointia.

Ampumaurheiluliiton mielestä käsiaseenkin hallussapitolupa pitäisi voida myöntää alle 18-vuotiaan huoltajalle tai vastaavalle henkilölle tai seuran vastuuvalmentajalle, maajoukkueryhmän valmentajalle tai muulle nimetylle henkilölle, joka mahdollistaisi nuoren henkilön harrastuksen ja valvoisi aseen käyttöä. Hallussapitolupa pitäisi voida myöntää, vaikka nuorelle henkilölle ei myönnettäisikään rinnakkaislupaa.

Nykyinen ampuma-aselaki luettelee eri asetyypit, muiden muassa mustaruutiaseet. Ampuma-aselakiehdotuksessa ei ole erikseen mainittu mustaruutiaseita. Ampumaurheiluliitto esittää, että mustaruutiaseet rinnastettaisiin haulikkoon, kivääriin, pienoiskivääriin ja yhdistelmäaseeseen niin hankkimisen, hallussapidon ja rinnakkaisluvan osalta. Samoin esitetän, että kertaladattavien pistooleiden ja kertaviritteisten revolvereiden tulee lupamenettelyltään olla vähäisen tulivoimansa vuoksi samanlainen kuin ”pitkien aseiden”. (43§ kohta8, 45§, 53§, 54§, 66§) .

Lisäksi Ampumaurheiluliitto esittää, että määräraha- ja lainsäädäntöhankkeissa huomioitaisiin lakiesityksen vaikutukset ampumaratoihin ja suorituspaikkoihin sekä asekoulutuksen kustannukset.