Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry aloitti toimintansa
5.2.2010 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on aloittanut toimintansa SLU-talolla Helsingissä vuoden 2010 alussa. VAU:n taustalla on neljän suomalaisen vammaisurheilujärjestön kaksi vuotta kestänyt yhdistymisprosessi, jonka seurauksena 17. syyskuuta 2009 perustettiin uusi toimialajärjestö suomalaiselle vammaisurheilulle. VAU:n myötä liikuntajärjestöjen kentältä poistuvat Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ELLI ry, Suomen Invalidien Urheiluliitto ry (SIU) sekä Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry (SKLU), jotka kukin lakkautetaan kevään aikana. Näkövammaisten Keskusliitto ry (NKL) on jo siirtänyt urheilu- ja liikuntatoimintansa VAU:lle.

Vammaisurheilujärjestöjen yhdistymisellä tavoiteltiin vammaisurheilukentän selkiytymistä ja parempia liikuntapalveluja liikkumis- ja toimimisrajoitteisille henkilöille. Uusi järjestö mahdollistaa vammaisurheilun sekä vertaispohjaisen työn jatkamisen ja kehittämisen. VAU antaa myös vankan pohjan laajan integraatio- ja inkluusiotyön jatkamiselle. Yhteisellä järjestöllä voidaan parhaiten edistää esteettömiä liikuntapalveluja sekä tukea liikunnan ja urheilun toimijoita kohti kaikille avointa liikuntaa.

VAU on painoarvoltaan varsin mittava suomalaisessa liikuntakentässä. Neljästä järjestöstä uuteen järjestöön siirtyi lähes 20 työntekijää sekä noin 2 miljoonan euron vuosibudjetti. Vammaisurheilujärjestöjen 278 jäsenyhdistyksen, joissa on noin 71 000 henkilöjäsentä, toivotaan liittyvän VAU:n jäseniksi tämän vuoden aikana. Käytännön tasolla liiton toiminta on organisoitunut neljään eri toimialaan: järjestötoiminta, harrasteliikunta, nuorisotoiminta sekä kilpa- ja huippu-urheilu.

Uusi järjestö toimii Helsingissä SLU-talossa (Radiokatu 20). VAU:n keskustoimistossa työskentelee 16 työntekijää. Keskustoimiston lisäksi VAU:lla on kolme päätoimista aluetyöntekijää (Tampere, Kuopio, Helsinki) sekä kuusi osa-aikaista alueellista yhteyshenkilöä. VAU toimii opetusministeriön tuella.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh. (09) 4257 9824
fax (09) 4257 9825
toimisto@vammaisurheilu.fi
etunimi.sukunimi@vammaisurheilu.fi
www.vammaisurheilu.fi

Pertti Pousi, toiminnanjohtaja
puh. 050 571 6891, pertti.pousi@vammaisurheilu.fi

Eija Kangas-Virtanen, toimialapäällikkö (järjestötoiminta)
puh. 0400 709 596, eija.kangas-virtanen@vammaisurheilu.fi

Aija Saari, toimialapäällikkö (nuoriso ja koulutus)
puh. 040 506 4208, aija.saari@vammaisurheilu.fi

Hannele Pöysti, toimialapäällikkö (kilpa- ja huippu-urheilu)
puh. 050 517 6151, hannele.poysti@vammaisurheilu.fi

Teemu Lakkasuo, toimialapäällikkö (harrasteliikunta ja aluetyö)
puh. 040 565 1001, teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi

Nina Jakonen, viestintäpäällikkö
puh. 040 502 3784, nina.jakonen@vammaisurheilu.fi

Lisätiedot:
VAU:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Hätinen, puh. 040 502 6308
VAU:n toiminnanjohtaja Pertti Pousi, puh. 050 571 6891, pertti.pousi@vammaisurheilu.fi