Puolustusvoimat on tehnyt aloitteen kansallisesta BAT-selvityksestä kivääri- ja pistooliradoille
7.3.2010 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

– Hankkeen tavoitteena on tuottaa eri intressitahojen hyväksyttävissä olevat arviointikriteerit ampumaratojen ympäristönsuojelun vaatimustason määrittelemiseen sekä malliratkaisuja ampumaratojen ympäristönsuojelutarpeisiin, Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtava asiantuntija Sara Kajander esitteli Ampumaratoja koskevaa kansallista BAT-selvitystä Ampumaratojen tulevaisuus –seminaarissa Helsingin Messukeskuksessa perjantaina 5. maaliskuuta. Puolustusvoimat aloittaa hankkeen kevään aikana. Kivääri- ja pistooliratojen ympäristöhaasteisiin keskittyvän hankkeen pitäisi valmistua vuoden 2011 aikana.

Puolustusvoimain hankkeen tavoitteena on ympäristölupakäytännön ja ratkaisujen tarkastelu Suomessa ja vertailumaissa sekä ampumaratojen ympäristövaikutusten tarkastelu. Tämän työn pitäisi on antaa arviointikriteerit ympäristönsuojelun vaatimustasolle. Lisäksi puolustusvoimain tavoitteena on teknisten ratkaisujen ja kokemusten kartoittaminen sekä kehitystyö. Tämän työn pitäisi tuottaa mallisuunnitelmia ja tyyppiratkaisuja sekä kustannusarvioita.

– Optimaalisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja erityyppisille radoille. Ratkaisuissa huomioidaan asetyyppi, laukausmäärä, radan sijainti, maaperä ja ympäristön herkkyys, johtava asiantuntija Sara Kajander esitteli.

Puolustusvoimat aikoo kutsua hankkeeseen mukaan Suomen ympäristökeskuksen, Puolustushallinnon rakennuslaitoksen, Ampumaharrastusfoorumin, ELY-keskukset, kunnat, ympäristöministeriön sekä erityisasiantuntijoita tarpeen mukaan.

Sara Kajander kertoi, että noin puolet puolustusvoimien radoista on ympäristöluvitettu. Puolustusvoimat on huomannut luvat vaativiksi ja osin epäjohdonmukaisiksi. Luvat vaativat parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöä ympäristövaikutusten hallinnassa ja vaatimusten toteuttamisaikataulut ovat haasteellisia. Täyttääkseen lupaehdot puolustusvoimat joutuu tekemään huomattavia investointeja. Se on arvioinut maaperän ja pohjaveden suojausrakenteiden kustannusten vaihtelevan 70.000 – 350.000 euron välillä radoittain. Kun puolustusvoimien käytössä on 32 rata-aluetta ja 159 rataa, puolustusvoimat joutuisi nykyisillä vaatimuksilla käyttämään 14-70 miljoonaa euroa ampumaratojensa kunnostukseen.

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tehtävänä ovat maaperän ja pohjaveden tutkimiseen ja kunnostamiseen liittyvien palvelujen tuottaminen puolustusvoimille sekä maaperän ja pohjaveden ympäristönsuojelun kehittämishankkeet. Lisäksi sen työnä ovat ampumaratatutkimukset, riskinarviot, kunnostushankkeet ja teknisten ympäristönsuojeluratkaisujen kehittäminen.

Sara Kajanderin esityksen videon löydät täältä. Hänen power point -esityksensä löydät täältä. Videota ja esitystä yhtä aikaa seuraavalla Sara Kajanderin puheenvuorosta saa hyvän käsityksen.

Ampumaratojen tulevaisuus -seminaarin järjestivät Ampumaharrastusfoorumi, Suomen Messut Oy ja Sevent Oy Helsingin Messukeskuksessa 5. maaliskuuta.