Ampumaurheiluseurat huomio! Vuoden 2010 seuratoiminnan kehittämistukea haettava 15.3. mennessä
10.3.2010 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Opetusministeriön liikuntayksikkö on myöntänyt seuratoiminnan kehittämistukea jaettavaksi vuodelle 2010 lasten ja nuorten urheiluun 600 000 euroa ja aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan 150 000 euroa. Rahat ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa. Kehittämistukea voivat hakea rekisteröityneet urheiluseurat 15.3.2010 mennessä osoitteessa www.seuratuki.fi.

Lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea seuraaville hankkeille: seuran kehittäminen Sinettiseuraksi, ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen, 6—12-vuotiaiden harrastusryhmien lisääminen ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen.

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämistukea voi hakea ohjaajien osaamisen kehittämiseen, uuden säännöllisen toiminnan lisäämiseen, aikuisten liikuntatoiminnan aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön.

Kaikkien tuettujen hankemuotojen toteuttamisaika tulee olla 1.8.2010—31.7.2011.

Seuratoiminnan kehittämistuen tavoitteena on vahvistaa seuratoimintaa, saada lisää liikkujia sekä lisätä nykyisten liikkujien tyytyväisyyttä seuran toimintaan. Tuen avulla seurat saavat mahdollisuuden tehdä uudenlaisia ja rohkeita avauksia uusille toiminta-aluille tai kohderyhmiin. Tukirahat ovat Opetusministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Tukea on jaossa vuosina 2009–2011. Rahat ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa.

Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaavat: Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU), Nuori Suomi ja Suomen Kuntoliikuntaliitto yhdessä lajiliittojen, TUL:n, FSI:n, muiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

Lisätietoja ampumaurheiluun liittyviin hankkeisiin voi tiedustella
Timo Rautiolta Suomen Ampumaurheiluliitosta.
timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi
puh. 09-34812507 tai 040-8202300

www.seuratuki.fi