Ampumaurheiluliiton Pohjois-Pohjanmaan aluekokous Kajaanissa 24.4.2010
6.4.2010 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Ampumaurheiluliiton Pohjois-Pohjanmaan aluekokous lauantaina 24.4.2010 klo 19.00

Paikka: Kajaanin Ampujien ilma-aserata, Urho Kekkosen katu 2, 87100 Kajaani

Esityslista
1. Suoritetaan kokouksen järjestäytyminen
a) kokouksen avaus
b) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
c) valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
d) valitaan kaksi (2) äänten laskijaa
e) todetaan äänivaltaiset kokousedustajat ja muut kokouksessa läsnä olevat
f) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

3. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

4. Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta

5..Päätetään tili ja vastuuvapauden myöntämisestä aluejaostolle ja muille tilivelvollisille

6 Käsitellään vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta käsiteltäväksi esittämät asiat

7. Muut aluejaoston esittämät asiat

8. Kokouksen päättäminen

Liitteet