Urheilun sähköisen median selvitys: Internet on lajeille tärkein media
14.4.2010 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Internet on valtaosalle lajeista tärkein mahdollisuus saada uutta medianäkyvyyttä ja tulla lähemmäksi harrastajia ja faneja, todetaan SLU:n Urheilun sähköisen median selvityksessä.

SLU selvitti sähköisen mediakentän rajuja muutoksia ja urheilun mediaviestinnän kehittämistarpeita. Selvitykseen haastateltiin asiantuntijoita sähköisen median näköalapaikoilta.

– Pienten lajien tv-näkyvyyden väheneminen ei ole lajeille pelkästään uhka vaan myös iso mahdollisuus, jos laji osaa ottaa uusia viestintäkeinoja käyttöönsä. Uudet sosiaalisen median väylät ja työkalut ovat lisäksi pääosin maksuttomia, SLU:n viestintäjohtaja Eila Ruuskanen-Himma toteaa.

Lajiliittojen on oltava siellä, missä harrastajat ja fanit ovat. Esimerkiksi yhteisöpalvelu Facebookia käyttää jo yli miljoona suomalaista. Lajien ja seurojen sisäinen ja ulkoinen yhteistyö, avoin ja aktiivinen vuorovaikutus, läsnäolo eri kotimaisilla ja kansainvälisillä foorumeilla ja markkinointikampanjat ovat toteutettavissa internetin avulla.

– Sosiaalista mediaa ei voi tarkastella vain mediana, vaan kyse on laajasta muutoksesta, joka heijastuu järjestön johtamiseen, toimintatapoihin ja kulttuuriin, Ruuskanen-Himma sanoo.

Lajien on syytä ottaa huomioon koko mediakenttä: internet, tv, radio, mobiili, sosiaalinen media ja painettu media. Eri mediakanavien raja-aidat liukenevat. Viestinnän toimialan suuret muutokset ovat edelleen käynnissä.

Urheilu on haluttua sisältöä, jota voidaan seurata ja hakea monella laitteella, kuten tietokoneella internetistä, mobiilista tai tv:stä.

Sähköisen median selvitys on tarkoitettu lajiliittojen päätöksenteon tueksi arvioitaessa urheilun viestintää muuttuneessa mediakentässä. Samalla on haluttu tunnistaa ne sähköisen median haasteet, jotka SLU-yhteisön tulisi ratkaista yhteisesti.

Median muutokset edellyttävät urheilukentän eri tasoilla reagointia ja toimenpiteitä. On vaara, että perinteisissä urheiluyhteisöissä ei pysytä mukana esimerkiksi nuorten tavoissa olla vuorovaikutuksessa ja toimia seuroissa.

– Järjestöjen strategiatyössä sähköisen maailman tulisi olla yksi lähtökohta. Muuttuneen mediaympäristön hallinta ja sosiaalisen median hyödyntäminen edellyttää urheilujohtajilta, valmentajilta ja muilta toimijoilta uusia taitoja, työkaluja ja toimintatapoja. Kyse on myös johtamistapojen muuttumisesta siiloista verkostoihin ja avoimempaan kommunikointiin, SLU:n pääsihteeri Jukka Pekkala sanoo.

Järjestöissä tarvitaan mediasisältöjen yhteistä kehitys- ja yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa, erityisesti liikkuvan kuvan mediatuotannoissa. Tarvitaan tukea ja rohkaisua uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen, jotta ne valjastetaan järjestöjen ydintehtävien tueksi. On myös vaikutettava liikuntapaikkojen teknisiin valmiuksiin ja tekijänoikeuksien säädöksiin sekä yhteisiin käytäntöihin eri toimijatahojen kanssa.

SLU hakee haasteeseen vahvaa yhteistyötä eri yhteiskunnallisten ja mediatoimijoiden kesken. SLU on jo itse ryhtynyt nopeisiin toimiin ja käynnistää kevään aikana lajiliitoille uuden palvelun organisoimaan keskitetysti ja kustannustehokkaasti liikkuvan kuvan mediatuotantoa ja –jakelua

Urheilun sähköinen media 2.0. Selvitys. SLU:n julkaisusarja 1/2010. Selvityksen ovat toteuttaneet viestintäjohtaja Eila Ruuskanen-Himma, liikkuva kuva -ohjausryhmä ja yritysstrategisti Satu Harkke. Selvitystyössä haastateltiin asiantuntijoita sähköisen median näköalapaikoilta: Tuija Aalto (YLE), Pauli Aalto-Setälä (Aller Media), Jussi Erkkola (Nokia Digital), Christina Forsgård (Netprofile Finland), Timo Hakala, Ritva Hanski-Pitkäkoski (Mainostajien Liitto) Tuomo Heikkilä (Avoine), Merja Hietala (Digita), Petri Kokko (Google), Jari Laiho (Digita), Kai Lemmetty (Floobs), Arto Mäkinen (YLE), Anu Nissinen (Sanoma Entertainment), André Nõel-Chaker (Veikkaus), Janne Saari (MTV3), Ulla Saari (Expway), Kai Taka-Aho (Nelonen Media), Sami Viitamäki (Diego), Timo Ylitalo (Elixir CMS) ja urheilun eri toimijoita.

Lisätietoa:
Raporttiin
tästä
”Urheilun Mediapalvelut” hakuilmoitukseen http://www.slu.fi/?x13001=2398416

Eila Ruuskanen-Himma, viestintäjohtaja, SLU, puh. 0400 770 949, eila.ruuskanen-himma@slu.fi
Jukka Pekkala, pääsihteeri, SLU, puh. 040 562 1989, jukka.pekkala@slu.fi

SLU – Liiku Hyvässä Seurassa – www.slu.fi