Lasten toive: Lisää liikuntatunteja kouluun
6.5.2010 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

4.–6.-luokkalaiset haluavat kouluun lisää liikuntatunteja, jos taito- ja taideaineiden tuntimäärää lisätään. Tämä käy ilmi Nuori Suomi ry:n toteuttamasta valtakunnallisesta kyselystä, johon vastasi lähes 7 500 lasta.

Valtioneuvoston on määrä päättää perusopetuksen uudesta tuntijaosta alkuvuodesta 2011. Tavoitteena on vahvistaa taito- ja taideaineiden asemaa.

Nuori Suomi ry kysyi 4.–6.-luokkalaisilta, minkä oppiaineen tunteja he toivoisivat kouluopetukseen lisää, jos taito- ja taideaineiden tuntimäärää lisätään. Kyselyssä oppilaat saivat valita enintään kaksi taito- ja taideainetta. 2/3 vastanneista valitsi lisätunniksi liikunnan.

– Istuvasta elämäntavasta johtuen liikunnan opetus on tärkeämpää kuin koskaan ennen. Aiemmin lapset liikkuivat aktiivisesti koulun ulkopuolella ja liikuntatunneilla pystyttiin keskittymään enemmän taitojen oppimiseen. Nyt liikunnan opetuksessa lapsia pitää saattaa liikunnan pariin. Osalle lapsista liikuntatunnit ovat jopa heidän viikkonsa ainoat liikuntatuokiot, Nuoren Suomen pääsihteeri Teemu Japisson sanoo.

– Lasten mielipiteitä on hyvä kuunnella, kun uudesta tuntijaosta päätetään. Lisäksi liikunta parantaa kouluviihtyvyyttä, auttaa jaksamaan ja parantaa lasten oppimisvalmiuksia. Liikuntatunneilla voidaan antaa eväitä liikunnalliseen elämäntapaan.

Koulussa halutaan liikkua joka päivä

Nuoren Suomen kyselyssä oli myös kysymys koskien koulupäivän aikaista liikkumista. 80 % vastaajista on sitä mieltä, että haluaisi harrastaa jokaisena koulupäivänä liikuntaa tunnin ajan, esimerkiksi välitunneilla ja iltapäivisin koulun liikuntakerhoissa.

– Monet koulut ovat tehneet tämän asian edistämisessä erinomaista työtä, mutta kun katsomme kaikkia Suomen kouluja, asiassa riittää vielä paljon kehitettävää. Se on meistä aikuisista ja päättäjistä kiinni, miten asia hoidetaan. Lapset haluavat liikkua, kunhan heille tarjotaan siihen innostavia mahdollisuuksia.

Kysely lähetettiin alakoulujen opettajille, jotka organisoivat oppilaat vastaamaan kysymyksiin oppitunnin aikana. Kysely toteutettiin 19.–29.4.2010.

Lisätietoja:
-pääsihteeri Teemu Japisson, Nuori Suomi ry, p. 0400 878 949

Nuori Suomi ry on sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten elämäniloa ja hyvinvointia liikunnan avulla. Yhdistyksen jäseninä on 54 liikunta-alalla toimivaa valtakunnallista järjestöä. Nuoren Suomen pääyhteistyökumppanit ovat Kesko, OP-Pohjola-ryhmä ja Veikkaus. Lisätietoja www.nuorisuomi.fi