Nuoren Suomen kevätkokous päätti: Lasten ja nuorten urheilu ja liikunta Suomessa 2020 -prosessi käyntiin
4.6.2010 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Jotta suomalainen liikuntakulttuuri kukoistaisi ja huippu-urheilu menestyisi tulevaisuudessa, lasten ja nuorten liikuntaan ja urheiluun tarvitaan uusia keinoja. Nuori Suomi ry käynnistääkin prosessin, jonka tavoitteena on luoda mahdollisimman monia toimijoita innostava visio lasten ja nuorten liikunnalle ja urheilulle.

Lasten ja nuorten toimintaympäristö on kymmenen viime vuoden aikana muuttunut voimakkaasti ja muutos tulee jatkumaan. Muutoksen myötä muun muassa lasten ja nuorten päivittäinen liikkuminen on vähentynyt dramaattisesti. Tämä vaikuttaa sekä lasten terveeseen kasvuun ja kehitykseen että huipulle tähtäävien nuorten kehittymiseen. Toimintaympäristön voimakas muutos edellyttää kaikilta toimijoilta uusien toimintatapojen löytämistä.

– Nuori Suomi kutsuu prosessiin mukaan kaikki lasten ja nuorten liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneet tahot. Tavoitteena on, että syntyy entistä parempia työnjakoja ja tapoja tehdä yhteistyötä. Prosessissa hyödynnetään olemassa olevat tutkimukset ja hyvät käytännöt sekä paras mahdollinen asiantuntemus, Nuoren Suomen pääsihteeri Teemu Japisson kertoo.

– Suomalaisen liikunnan ja urheilun visio 2020, joka syntyi SLU:n koordinoimana, konkretisoituu lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun osalta nyt alkavassa prosessissa. Myös Risto Niemisen vetämä huippu-urheilun muutosprojekti saa apua lasten ja nuorten liikunnan osa-alueen kehittämiseen, Japisson jatkaa.

Lasten ja nuorten urheilu ja liikunta Suomessa 2020 -prosessi käynnistetään syksyllä 2010 ja se viedään loppuun maaliskuuhun 2011 mennessä.


Lisätietoja: pääsihteeri Teemu Japisson, Nuori Suomi ry, p. 0400 878 949

Nuori Suomi ry on sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten elämäniloa ja hyvinvointia liikunnan avulla. Yhdistyksen jäseninä on 54 liikunta-alalla toimivaa valtakunnallista järjestöä. Nuoren Suomen pääyhteistyökumppanit ovat Kesko, OP-Pohjola-ryhmä ja Veikkaus. Lisätietoja www.nuorisuomi.fi