Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja Leena Paavolainen nimettiin huippu-urheilun toimintatavan muutoksen projektiryhmään
9.6.2010 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Risto Niemisen työryhmän esittämät toimenpiteet huippu-urheilun toimintatavan muutokseksi etenevät. Olympiakomitea sai yhteistyössä Paralympiakomitean kanssa tehtäväkseen nimetä huippu-urheilun toimintatavan muutosprojektille vetäjät. Projektiryhmää johtamaan valittiin Jukka Pekkala ja jäseniksi Mika Kojonkoski, Tapio Korjus, Leena Paavolainen ja Erkka Westerlund. Ryhmän jäsenet aloittavat päätoimisesti työskentelyn projektissa syyskuun alusta 2010 lähtien lukuun ottamatta Mika Kojonkoskea, joka vapautuu tehtävään 20.3.2011. Huippu-urheilun toimintatavan muutosprojektin on arvioitu kestävän vuoden 2012 loppuun saakka. Ryhmän kokoonpano päätettiin Olympiakomitean hallituksen kokouksessa 8.6.2010 laajasta kiinnostuneiden joukosta. Ryhmään haki kaikkiaan 38 henkilöä. Opetus- ja kulttuuriministeriö toimii projektin päärahoittajana.

Suomen Olympiakomitean hallitus evästi ryhmää siten, että huippu-urheilun toimintatavan muutoksessa urheilijan on oltava kehitystyön keskiössä. Myös lajiliitoilla ja niiden seuroilla on oltava keskeinen rooli kehitystyössä. Olympiakomitea, yhteistyössä Paralympiakomitean kanssa, on keskeinen ydintoimija huippu-urheilun toimintatavan muutosta rakennettaessa.

Huippu-urheilun toimintatavan muutoksen projektiryhmä lähtee viemään suomalaista urheilua kohti Niemisen työryhmän Sanoista teoiksi -julkaisuun kirjattuja visioita. Tämä tarkoittaa muun muassa kaikkien huippu-urheilun toimijoiden yhteistyön tehostamista, yhteisten tavoitteiden asettamista ja työnjaon selkiyttämistä. Samalla se tarkoittaa huippu-urheiluun kohdistuvien resurssien käytön arviointia ja niiden ohjauksen selkiyttämistä ja tehostamista ja vaatii kaikkien keskeisten toimijoiden sitoutumista muutosprosessiin. Huippu-urheilun kehittäminen integroidaan myös muihin urheilun merkittäviin kehitysprosesseihin, kuten ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa” – Suomalaisen liikunnan ja urheilun Visio 2020:een.

Huippu-urheilun toimintatavan muutoksen projektiryhmään haettiin laajaa näkemystä ja kokemusta urheilun saralta. Tarkastelun alla olivat esimerkiksi tuntemus suomalaisten lajiliittojen arkitodellisuudesta ja niiden muutosprosesseista, vammaisurheilun integroinnista lajiliittojen toimintaan, lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnasta ja koululiikunnasta, huippu-urheilijan urapolun rakentamisesta, suomalaisesta ja kansainvälisestä valmennuksesta ja valmentajakoulutuksesta sekä valmennusjärjestelmien rakentamisesta.

Huippu-urheilun toimintatavan muutoksen projektiryhmän työtä seuraa ja ohjaa Olympiakomitean hallituksen nimeämä ohjausryhmä ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettama seurantaryhmä.

Huippu-urheilun toimintatavan muutoksen projektiryhmä:

Mika Kojonkoski, LitM
– Norjan mäkihyppymaajoukkueen päävalmentaja
– Eritysosaamisena kansainvälisen ja erityisesti norjalaisen valmennusjärjestelmän tunteminen
– Valmentajakokemusta neljästä eri lajista
– Vapautuu 20.3.2011 päätoimiseksi, osallistuu ryhmän toimintaan mahdollisuuksien mukaan 1.9.2010-20.3.2011.

Tapio Korjus, LitM, Olympiavoittaja
– Kuortaneen Valmennuskeskuksen johtaja
– Laaja valmennuksen-, valmentajakoulutuksen, valmennuskeskustoiminnan sekä tutkimus – ja kehitystoiminnan osaaminen ja kokemus
– Hyvä huippu-urheilun tuki- ja palvelurakenteiden tuntemus
– Tuntee hyvin vammaisurheilijoiden valmennustoiminnan

Leena Paavolainen, LitT
– Suomen Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja
– Osaa hyvin lajiliiton valmennustoiminnan ja valmennusjärjestelmän kehittämisen
– Omaa kokemusta huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystyöstä (KIHU)
– Tuntee vammaisurheilun integroinnin lajiliittojen toimintaan (Paralympiakomitea)

Jukka Pekkala, LitM, ryhmän vetäjä
– SLU:n pääsihteeri
– Omaa laajan järjestökokemuksen ja on laajasti verkostoitunut
– Lajineutraali
– Laaja näkemys ja kokemus useimmista valintaan edellytettävistä ominaisuuksista

Erkka Westerlund, LitM
– Suomen Jääkiekkoliiton koulutuksen ja valmennuksen johtaja
– Suomen Urheiluopiston rehtori ja toimitusjohtaja
– Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja 2004 – 2007
– Olympiakomitean Valmennuksen asiantuntijaryhmän (VAR) jäsen
– Laaja lajiliitto-, valmennus-, valmennuskeskus- ja kehitysprosessiosaaminen ja kokemus

Lisäksi ryhmä käyttää työssään eri alojen asiantuntijoita.

Suomen Olympiakomitean tiedote.

Lisätietoja: pääsihteeri Jouko Purontakanen 0400 408 065