Seuratuki: Päätoimisuus vahvistaa seuratoimintaa
20.9.2010 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Seuratoiminnan kehittämistuen avulla on palkattu 200 urheiluseuraan päätoiminen työntekijä. Liikkujien ja vapaaehtoisten määrä seuroissa on lisääntynyt ja toimintaan on tullut lisää suunnitelmallisuutta, sanoo hankkeen arvioinnista vastaava erikoistutkija Pasi Koski.

Palkkatuesta tehdyn arvioinnin mukaan yleisimmin koettu onnistumisen alue seuroissa on ollut yhteistyön kehittyminen. Palkatut ovat lisänneet yhteistyötä seuroissa, mikä on näkynyt mm. valmennuksen laadussa. Lisäksi seurat ovat luoneet lisää kumppanuuksia.

˗ Päätoiminen työntekijä on tuonut seurojen toimintaan lisää järjestelmällisyyttä. Sen myötä myös seuran viestintä on kohentunut, erikoistutkija Pasi Koski Turun yliopistosta kertoo.

Hankkeen konkreettisimmat tavoitteet liittyvät liikkujien ja vapaaehtoisten lisäämiseen. Jo hankkeen ensimmäisten kuukausien aikana vapaaehtoisten määrä on kasvanut seuroissa keskimäärin kymmenellä henkilöllä ja liikkujia on tullut lisää noin 60 seuraa kohden.

Palkattujen työntekijöiden suurimmat haasteet liittyvät työn priorisointiin ja kohdentamiseen. Myös palkatun suhde seuran hallitukseen ja vapaaehtoistoimijoihin on joissakin seuroissa ollut haastavaa tai vaatinut toteuttelua. Sekä seurajohto että työntekijät kuitenkin kokevat, että palkattujen työ ja sen tulokset ovat olleet merkittäviä.

˗ Päätoimisten palkkaaminen seuroihin on haastavaa, mutta seuratoiminnan kehittämistuen avulla tässä on alkukokemusten mukaan onnistuttu. On hienoa, että tämä seurakehittämisen tukimuoto saa myös jatkoa. Vapaaehtoiset tarvitsevat avukseen päätoimisia seuratyöntekijöitä, kehitysjohtaja Rainer Anttila SLU:sta sanoo.

Veikkausvoittovaroilla toteutettu seuratoiminnan kehittämishanke tukee seurojen toiminnan kehittymistä toiminnallisten tukien sekä ensimmäistä kertaa myös päätoimisen työntekijän palkkaamiseen tarkoitetun tuen avulla. Palkkatuen tavoitteena on saada 200 seuraan 20 000 uutta harrastajaa. Lisäksi tuen avulla pyritään parantamaan nykyisten harrastajien tyytyväisyyttä ja toiminta-aktiivisuutta seurassa. Innovaatioiden ja kokeilujen kautta seuratoimintaan voi löytyä myös uusia toimintamalleja.

Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaavat Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suomi ja Suomen Kuntoliikuntaliitto yhdessä lajiliittojen, TUL:n, FSI:n, muiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

Lisätietoja: www.seuratuki.fi

Lisätietoja arvioinnista: Pasi Koski, pasi.koski@utu.fi, 040 516 0569

Lisätietoja seuratoiminnan kehittämishankkeesta: Rainer Anttila, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, rainer.anttila@slu.fi, 040 716 4900

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Urheiluseurojen kehittämiseen tukea myös ensi vuonna