Reilun Reilun pelin periaatteet ja hyvä hallintotapa
29.11.2010 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

SLU:n syyskokous hyväksyi 20.11.2010 päivitetyt Reilun pelin periaatteet, jotka pohjautuvat vuonna 2004 hyväksyttyihin ohjeisiin. Syyskokouksessa esiteltiin myös Lajiliitoille tarkoitettu Hyvän hallinnon opas, jota voi hyödyntää myös osin seuratoiminnassakin.

Edelliset yhdessä valmistellut ja hyväksytyt periaatteet olivat vuodelta 2004. Päivityksessä haluttiin varmistaa, että sisältö vastaa tämän päivän haasteisiin ja että asiakirja toimii konkreettisena työkaluna periaatteiden eteenpäinviemiseen.
Asiakirjanostaa esiin liikuntajärjestöjen tulevaisuuteen vaikuttavia tärkeitä periaatteita: tasavertaisuus, suvaitsevaisuus, terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, oikeudenmukaisuus sekä ympäristön kunnioittaminen.
Syyskokous suosittaa, että SLU:n jäsenjärjestöjen hallitukset käsittelevät periaatteita omista näkökulmistaan ja laativat toteutusmallin ihanteiden ja tavoitteiden viemisestä arkipäivän teoiksi.
 

Hyvä hallintomalli

Laajalla valmistelulla syntynyt julkaisu on lajiliittojen toivoma työkalu kehittää liitoissa hyvää hallintotapaa.

Internetissä julkaistu asiakirja kuvaa liittojen eri toimijoiden työn- ja vastuunjaon periaatteet. Myös taloutta ja viestintää tarkastellaan hyvän hallinnon näkökulmasta. Erityistarkastelussa ovat liiton alueyksiköiden asema ja urheilun kurinpito- sekä vastalausemenettelyt. 
Asiakirjan linjaukset ovat osin lakiin perustuvia ja siten automaattisesti lajiliittoja velvoittavia. Osaltaan linjaukset ovat suosituksia ja niin sanottuja hyviä käytäntöjä (best practices), joista jokainen lajiliitto voi kokonsa ja resurssiensa mukaan poimia itselleen parhaiten soveltuvat toimintatavat.
Urheiluliike on yhteiskunnallisena toimijana ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön hyvän hallintotavan (good governance) suositukset.