Tulevaisuustyöryhmä huolestunut: ”Toiveista käytännön toimintaan!”
30.11.2010 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) Tulevaisuustyöryhmä on huolestunut. Kolmikko Rainer Hirvonen, Mikko Mattila ja Hanna Pitkänen on sitä mieltä, että mikäli menossa olevaa kehitystä ei saada muuttumaan, voidaan alkaa puhua auringonlaskun harrastuksesta ja lajin kuihtumisesta olemattomiin.

Tällaisen uhkakuvan toteutuessa vielä tällä hetkellä vahvana tekijänä oleva kansainvälinen menestys on muisto vain, Rainer Hirvonen sanoi SAL:n liittovaltuuston kokouksessa 27. marraskuuta.

Hirvonen sanoi, että yhteiskunta on muuttunut, eikä talkoohenkeä ja yhteistä tekemistä enää ole olemassa entisessä määrin. Itsekeskeisyys on noussut enemmän esiin, ja se näkyy Hirvosen mukaan esimerkiksi siinä, että vapaa-aika käytetään enenevässä määrin vain oman mielihyvän tavoitteluun.

˗ Tämän kehityksen seurauksena sitoutuminen seura- ja yhdistystoimintaan on voimakkaasti vähentynyt. Sen olemme saaneet huomata myös omassa toiminnassamme. Ampumaurheilu ei tänä päivänä ole kovin muodikas ja puoleensavetävä harrastusmuoto. Harrastajien ja erityisesti kilpailijoiden määrät ovat vähentyneet viime vuosina – nuorten ja yleisen sarjan osalta jopa hälyttävästi.

Hirvonen sanoi, että lisäksi toimintaympäristössä on sattunut tapauksia ja tapahtunut kehitystä, jotka vaikuttavat kielteisesti yhteiskunnan mielipiteisiin ja suhtautumiseen aseisiin ja aseharrastuksiin. Lähiaikoina on tulossa myös uusi aselaki, ja ampumaratoja koskeva lainvalmistelu on annettu eduskunnalle.

Kolmikko halusi esittäytyä liittovaltuustolle, koska sillä oli ajatus, johon se halusi valtuuston kannanoton. Hirvonen sanoi, että edellä kuvattu tilanne ”luo meille luonnollisen ajankohdan käynnistää muutos, ja siinä esitettyjen uhkakuvien torjumiseksi muutos on jopa välttämätön”.

˗ Huomattava on, että me emme ole yksin tällaisen muutospaineen alla, vaan koko urheiluelämä painii saman ongelman kanssa. Myös muut lajit tulevat kokemaan suuria muutoksia näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa.  Mikäli te annatte meille valtuudet käynnistää uudenlaisen toimintamallin kehittämisen nyt, olemme askeleen edellä muita ja siten perässä tulevia selvästi edullisemmassa asemassa ja muille mallina.

Hirvonen painotti sitä, että muutoksella on pyrittävä aikaansaamaan sellaisia vaikutuksia, jotka kääntävät kehityksen suunnan ja tekevät ampumaurheilusta jälleen kiinnostavan ja halutun harrastus- ja urheilumuodon.

˗ Aitojen vaikutusten aikaansaamiseksi meidän on muutettava toimintatapaamme niin, että enää emme tee ja rakenna harrastuksia, joihin uuden harrastajan on sovitettava itsensä. Meidän on selvitettävä, millaista toimintaa ja millaisessa ympäristössä halutaan harrastaa ja kehittää toimintaamme tältä tarvelähtöiseltä pohjalta. 

Paras tietous harrastajien tarpeista löytyy seuroista, joten kehittämistyön onnistuminen edellyttää seurojen aktiivista mukanaoloa ja osallistumista toiminnan suunnitteluun. Seurojen esittämien toiveiden mukaisesti tämä aktiivinen osallistuminen siirtää toiminnallista painopistettä liiton toimistolta seuroille ja muuttaa liiton roolia ohjaavasta tukevaksi.

˗ Eiköhän tehdä päätös kuten Jan Carlsson aikanaan SAS:ssa, että käännetään pyramidit nurin, Hirvonen ehdotti.

Pitkänen puolestaan toivoi, että nyt ”päästäisiin toiveista käytännön toimintaan”. Hän myös kysyi, ketkä ovat valmiita lähtemään ”kanssamme matkalle kehittämään ampumaurheilua”.

Liittovaltuustossa käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen Hirvonen summasi tilanteen ja totesi, että Tulevaisuustyöryhmä on saanut valtuudet jatkaa asian eteenpäinviemistä.

(Tulevaisuusryhmä: Hanna Pitkänen, Rainer Hirvonen, Mikko Mattila, Janne Mäntynen, Jorma Lång, Heikki Rainio, Heikki Romppanen, Hannu Haapaniemi, Mikko Nordquist, Timo Rautio, Risto Aarrekivi)