Petteri Kilpinen valittiin Nuoren Suomen uudeksi puheenjohtajaksi
16.12.2010 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Markkinoinnin suunnittelutoimiston TBWA/Helsingin toimitusjohtaja Petteri Kilpinen on valittu Nuori Suomi ry:n puheenjohtajaksi vuosiksi 2011-12.

Petteri Kilpinen valittiin puheenjohtajaksi Helsingissä 16. joulukuuta pidetyssä vuosikokouksessa. Hän toimii myös kansainvälisen TBWA-ketjun Euroopan johtoryhmän jäsenenä.

Kilpinen seuraa tehtävässä pääministeri Mari Kiviniemeä, joka toimi Nuoren Suomen puheenjohtajana viisi vuotta.

˗ Nuori Suomi on tehnyt arvopohjaltaan hienoa työtä suomalaisten lasten ja nuorten hyväksi vuosien ajan. On hieno asia lähteä puheenjohtajaksi järjestöön, joka on vaikuttanut merkittävästi lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluelämään, Kilpinen sanoo.

Suomalaisessa liikunta- ja urheilukentässä on viriämässä halu tehdä asioita nyt uudella tavalla. Osoituksena tästä on esimerkiksi muutosryhmä, joka pohtii huippu-urheilun menestymisedellytyksiä, ja SLU linjaa omaa rooliaan uuden strategian myötä.

˗ Nuori Suomi haluaa olla aktiivinen osallistuja tässä muutoksessa ja on valmis laajaan yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Lasten ja nuorten liikkeen jatkuminen on tärkein asia koko suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin kannalta,  Kilpinen sanoo. 

Nuoren Suomen hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan yrittäjä Anu Harkki  ja Aino-Maija Siren Pohjanmaan Liikunnasta ja Urheilusta. Uusiksi jäseniksi valittiin Laura Hagman Suomen Taitoluisteluliitosta ja Ari Karimäki Jyväskylän kaupungilta.

Hallituksessa jatkavat valittujen lisäksi Timo Huttunen Suomen Palloliitosta, Jari Kinnunen Suomen Salibandyliitosta, Maria Laakso Suomen Voimisteluliitto Svolista ja Kari Saarinen Suomen Urheiluliitosta.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011. Nuori Suomi toteuttaa ensi vuonna laajan yhteistyöverkoston kanssa lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun tulevaisuusprosessin, missä rakennetaan yhteinen visio, etsitään tärkeimmät kehittämiskohteet ja sovitaan toimintatavoista. Myös Nuorelle Suomelle tehdään uusi strategia vuonna 2011.

Nuoren Suomi järjestää ensi keväänä Helsingissä nuorten Your Move -suurtapahtuman, joka on järjestön historian suurin yksittäinen hanke. Suurtapahtumaan odotetaan 50 000 nuorta.