Seitsemän ampujaa sai urheilija-apurahan
10.1.2011 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Henri Häkkinen (vas.) ja Juho Kurki saivat maanantaina urheilija-apurahan. Kuva: Lassi Palo

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on myöntänyt 86 kesälajien urheilijalle urheilija-apurahan. Seitsemän heistä on ampujia.

Ampujista verottoman urheilija-apurahan saivat Marjut Heinonen, Henri Häkkinen, Minna Leinonen, Jukka Mikkonen, Satu Mäkelä-Nummela, Mira Suhonen ja Juho Kurki. Kurki sai niin sanotun pienen apurahan eli 7500 euroa, muiden apuraha on 15 000 euron suuruinen.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin myönsi 86 kesälajien urheilijalle yhteensä 1 027 500 euroa verottomina urheilija-apurahoina Helsingissä maanantaina järjestetyssä tilaisuudessa. Urheilijoista 57 edustaa olympialajeja, viisi ei-olympialajeja ja 24 paralympiaurheilua.

Apurahan tavoitteena on taata urheilijalle taloudellinen perusturva ammattimaista harjoittelua ja valmentautumista varten. Verovapaa urheilija-apuraha on 15 000 tai 7 500 euroa. Apurahat myönnetään veikkausvoittovaroista.

– Liikuntatoimen määrärahat ovat tällä vaalikaudella olleet voimakkaassa kasvussa. Tälle vuodelle toimialalle on osoitettu yhteensä 143,8 miljoonaa euroa. Tämä on 42,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2007 talousarviossa. Kasvua liikuntatoimen määrärahojen osalta koko hallituskauden aikana on ollut 42 %. Kuluvaan vuoteen verrattunakin kasvua on noin 10 %, eli 13,5 miljoonaa euroa. Urheilija-apurahojen kokonaissumma on tämän myötä tällä vaalikaudella kaksinkertaistunut 860 000 eurosta 1,7 miljoonaan euroon, Wallin kertoi.

– Nyt alkava vuosi on Lontooseen valmistautuville urheilijoille todella merkittävä. Olemme tällä tavalla osaltamme halunneet taata kesäurheilijoille harjoittelurauhan Lontoon kesäkisoja varten.

Julkistamistilaisuudessa läsnä olleet ampujat Henri Häkkinen ja Juho Kurki ovat myös sitä mieltä, että apuraha on "todella merkittävä".

– Se on iso asia ja iso raha. Se mahdollistaa taas valmennussuunnitelman läpiviemisen sellaisenaan, Häkkinen sanoi.

Wallinin mukaan "tämän päivän suomalaisurheilijat ovat loistavia, kielitaitoisia ja sanavalmiita suomalaisen kulttuurin ja osaamisen vienninedistäjiä".

– He rakentavat suomalaisen urheilun suurlähettiläinä Suomi-kuvaa maailmalla. Urheilijoilta tulee edellyttää rehellisyyttä ja ehdotonta sitoutumista puhtaaseen urheiluun. Urheilijoiden tulee olla hyvänä esimerkkinä suomalaisille lapsille ja nuorille.

Wallinin mukaan huippu-urheilussa ei ole varaa kompromisseihin.

– Jos urheilijoilta vaaditaan täydellistä sitoutumista harjoitteluun, tulee myös urheilujärjestöjen sekä niiden tukijärjestelmien toimia sen mukaisesti. Huippu-urheilun muutosprosessin onnistumiseksi on luotava kannustimet, joilla voidaan palkita konkreettisia esityksiä. Koska opetus- ja kulttuuriministeriö on voimakkaasti tukemassa muutostyötä, on varsin selvää, että haluamme työltä näkyviä tuloksia.

Verottomia urheilija-apurahoja on myönnetty vuodesta 1995 lähtien. Esitykset apurahojen saajista tekevät Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea.

Ampumaurheilu
Suuri apuraha (15 000 euroa):

Marjut Heinonen, Henri Häkkinen, Minna Leinonen, Jukka Mikkonen, Satu Mäkelä-Nummela ja Mira Suhonen

Pieni apuraha (7500 euroa):
Juho Kurki

Kaikkien apurahan saaneiden urheilijoiden nimet löydät täältä.