SLU hakee erityisasiantuntijaa
19.1.2011 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) hakee erityisasiantuntijaa suunnittelemaan valmentaja- ja ohjaajatoiminnan tulevaisuutta.

SLU, Suomen Olympiakomitea, Nuori Suomi, Kuntoliikuntaliitto ja Suomen Valmentajat ovat toteuttaneet yhteistä valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanketta (VOK) vuosina 2005-10.

Hankkeen päätyttyä em. tahoista ja muiden sidosryhmien edustajista koostuva strategiaryhmä on luonut pitkän aikavälin näkyä valmentaja- ja ohjaajatoiminnan kehittämiseksi. Keskeisenä kysymyksenä on, miten varmistetaan valmentaja- ja ohjaajatoiminnan osaamisen ja innovaatioiden kehittymisen jatkuvuus tulevaisuudessa. Vastaaminen tähän kysymykseen edellyttää sekä selkeää näkyä kehittämisen tarpeista ja suunnasta että suunnitelmaa käytännön jatkotoimenpiteistä.

Nyt haetaan kokenutta liikunnan ammattilaista valmistelemaan yhteistyössä keskeisten
liikuntakulttuurin toimijoiden, erityisesti valmennus- ja ohjaajatoimintaa edistävien
tahojen kanssa mallia suomalaisen valmentaja- ja ohjaajatoiminnan toteuttamisen
tavoista, sen organisoitumisesta ja rahoituksesta.

Lisää tietoja löydät oheisesta liitteestä.