Ampumaharrastusfoorumi pyytää puolueiden kannanottoja
28.2.2011 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumaharrastusfoorumi pyytää eduskuntapuolueiden kannanottoja siitä, kuinka ne aikovat konkretisoida eduskunnan aselakivastaukseen liittyvät lausumat tulevissa toimintalinjauksissaan sekä erityisesti siitä, onko pääkaupunkiseudun metropolialueen ampumaratapuutteet poistettavissa sisällyttämällä hanke tulevaan hallitusohjelmaan.

Ampumaharrastusfoorumi pyytää kannanottoa myös siitä, miten puolueet aikovat varmistaa sen, että alkanut ampuma-aselain uudistamistyö ja ampumaratalain valmistelu jatkuvat tulevalla vaalikaudella.

Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtajan Risto Aarrekiven ja Metsästäjäin Keskusjärjestön apulaistoiminnanjohtajan Sauli Härkösen allekirjoittamaan kirjeeseen on pyydetty vastauksia maaliskuun 7. päivään mennessä. Eduskuntavaalien virallinen vaalipäivä on sunnuntai 17. huhtikuuta.

Ampumaharrastusfoorumi on ammuntaa harrastavien järjestöjen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on turvata ammunnan harrastusmahdollisuudet maassamme myös tulevaisuudessa. Sen jäsenjärjestöjä ovat Ampumaurheiluliiton ja Metsästäjäin Keskusjärjestön lisäksi Suomen Ampumahiihtoliitto, Suomen Metsästäjäliitto, Reserviläisurheiluliitto, Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Asealan elinkeinonharjoittajat sekä Asehistorian liitto.

Järjestöissä on yhteensä yli 500 000 jäsentä, ja niiden vaikutuspiirissä on yli miljoona ammunnan harrastuksen kanssa tekemisissä olevaa. Järjestöjen tavoitteena on, että turvallinen, vastuullinen ja monipuolinen ampumaharrastus säilyvät elävänä osana suomalaista vapaa-ajan ja liikunnan kulttuuria. Tähän tähtäävät niin vapaaehtoinen kansalaistoiminta seuroissa kuin rakentava ja luottamuksellinen yhteistyö viranomaisten kanssa.

Ampumaharrastusfoorumin kirjeen sisältö

Puolueille lähetetyssä kirjeessä todetaan, että foorumiin kuuluvien järjestöjen toiminnalla on myös merkittävä maanpuolustusta tukeva vaikutus. Reserviläisten ampumataitojen ylläpito on suurelta osin omaehtoisen harjoittelun varassa, ja tämä toteutuu vain, jos käytettävissä on kattava ampumarataverkosto, kirjeessä sanotaan.

Eduskunnan käsittelyssä oli viime syksynä uusi ampuma-aselakiesitys, joka hyväksyttiin poikkeuksellisen suurella ääntenenemmistöllä. Samalla hyväksyttiin käytännössä myös lakiehdotukseen sisältynyt hallintovaliokunnan lausumassa kuvattu tavoite tulevalle hallitukselle, jonka mukaan ”ampumaurheilu ja -harrastus edellyttävät asianmukaisia kilpailu- ja harrastuspaikkoja. Käytännön ongelmana etenkin syrjäseuduilla on ampumaratojen puute. Myös pääkaupunkiseudulla ampumaratatilanne on tällä hetkellä huono. Kuitenkin jo voimassa oleva lainsäädäntö lähtee vahvasti siitä, että ampumakilpailu ja -harrastus edellyttävät kunnollisia, mahdollisimman turvallisia paikkoja ja tiloja.”

Lausuma jatkui: ”Valiokunta pitääkin tärkeänä, että maassamme huolehditaan riittävän kattavasta ampumarataverkostosta. Tätä tavoitetta tulee edistää paitsi lainsäädännön myös erilaisten rahoitusjärjestelmien ja kuntien yhteistyön sekä erilaisten käytännön toimien avulla. Hallintovaliokunta edellyttääkin hallituksen edistävän käytettävissä olevilla eri keinoilla riittävän kattavan ampumarataverkoston toteuttamista.”

Sisäasianministeriön ampuma-aselainsäädännön uudistamishankkeen asettamiskirjeeseen vuoden 2008 syyskuussa liittyi aselain uudistamisen toinen vaihe, jota ei kuitenkaan tavoitteen mukaisesti kyetty aloittamaan ampuma-aselain käsittelyn viivästymisen takia. Uudistamishankkeeseen liittyi myös ampumaratalain valmistelu, jota ei saatu tällä vaalikaudella valmiiksi samasta syystä.

Ampumaharrastusfoorumi pyrkiikin ”myötävaikuttamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin” siihen, että tulevassa hallitusohjelmassa olisi asetettu konkreettisia tavoitteita hyväksytyn lausuman toteuttamiseksi. Yksi foorumin keskeisimmistä tavoitteista on, että valtio tulee osallistumaan metropolialueen ampumaurheilukeskuksen rahoittamiseen. Hanke on esiselvitysvaiheessa, ja sitä tekevät pääkaupunkiseudun kaupungit ja harrastajat.  Puolueille lähetetyssä kirjeessä todetaan, että ”eri harrastajaryhmien ja yli 60 000 harrastajan olosuhdepuutteet tulisi ratkaista samanaikaisesti monipuolisen ja riittävän kapasiteetin omaavan ampumaurheilukeskuksen rakentamisella”. Foorumin mukaan laadukkailla suorituspaikoilla mahdollistetaan kansainvälisten kilpailujen järjestäminen sekä ympärivuotinen aktiivinen käyttö.

Kaikki puolueet valmistautuvat parhaillaan huhtikuussa järjestettäviin eduskuntavaaleihin. Vaaliteemoja tavoitteineen rakennetaan ja ilmeisesti hallitusohjelmiakin ollaan valmistelemassa, Ampumaharrastusfoorumin kirje päättyy.