Seuratoiminnan kehittämistukea haettiin vilkkaasti
16.3.2011 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Seuratoiminnan kehittämistuen hakuaika tämän vuoden osalta päättyi tiistaina 15. maaliskuuta. Päätoimisen palkkatukeen tuli yhteensä alustavasti 342 hakemusta. Tukea myönnetään sadalle seuralle. Toiminnallisiin tukiin tuli yhteensä 1099 hakemusta, joista lasten- ja nuorten liikuntaan tuli 853 ja aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan 246 hakemusta.

Päätoimisten hakemuksia tuli runsaasti. Hakemuksia tuli suhteutettuna käytettävissä olevaan tukeen selvästi enemmän kuin päätoimisen tuen pilottijakson aikana 2009. Vain noin joka kolmas hakemus tulee hyväksytyksi.

Toiminnallisiin tukiin jätettiin hakemuksia hieman vähemmän kuin viime vuonna. Edelleen hakemuksia on erinomainen määrä eli noin 1100. Nyt jaossa on 840 000 euroa lasten ja nuorten urheiluun ja 230 000 euroa aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan.

‒ Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä hakemusten määrään. Päätoimisen palkkatukeen tuli odotettua enemmän hakemuksia. Myös toiminnallisia tukia haettiin runsaasti, joskin hieman vähemmän kuin viime vuonna.  Arvioijat joutuvat jälleen tekemään kovaa karsintaa seurojen valinnassa, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n järjestöpalvelujohtaja Rainer Anttila sanoo.

Hakemusten arviointi on parhaillaan käynnissä. Päätökset tukea saavista seuroista tehdään toukokuussa. Päätökset julkistetaan päätoimisten osalta toukokuun 27. päivä Your Move -tapahtuman yhteydessä Helsingissä. Toiminnalliset tuet julkistetaan maakunnallisissa tilaisuuksissa toukokuun lopulla.

Seuratoiminnan kehittämistuen tavoitteena on urheiluseuratoiminnan elinvoimaisuuden ja kehittymisen varmistaminen. Tukirahat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Rahat ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa.

Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaavat: Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU), Nuori Suomi ja Suomen Kuntoliikuntaliitto yhdessä lajiliittojen, TUL:n, FSI:n, muiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

Lisää tietoa aiheesta löydät täältä.