Tallenne Mitä on hyvä aseturvallisuus -tilaisuudesta
30.9.2011 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Sisäasiainministeriö ja Poliisihallitus järjestivät tiistaina 27. syyskuuta eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa viranomaisille, harraste- ja intressijärjestöille suunnatun kuulemis- ja keskustelutilaisuuden, jonka teemana oli hyvä aseturvallisuus.

Kuten toisaalla näillä Ampumaurheiluliiton sivuilla kerrotaan, Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi peräänkuulutti tilaisuudessa horisontaalista, yli rajojen menevää yhteistyötä. Meidän on nyt kiinnitettävä huomiota nuorten ja perheiden pahoinvoinnin ja syrjäytyneisyyden ehkäisyyn, ja iso kysymys on se, miten saamme kaikki nuoret oikeasti mukaan yhteiskuntaan, hän sanoi.

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen (kd.) asetti elokuun 16. päivänä työryhmän laatimaan esiselvityksen aseturvallisuuden kehitysnäkökulmista Suomessa. Työryhmän tehtävänä on selvittää poliisihallinnon näkökulmasta aseturvallisuuden mahdolliset poliisitoiminnalliset ja lainsäädännölliset kehittämistarpeet. Työryhmän toimikausi päättyy vuoden lopussa, ja sen puheenjohtajana toimii poliisijohtaja Pentti Saira. Hänen mukaansa ryhmän tavoitteena on ”etsiä ratkaisumalleja aseturvallisuuden parantamiseksi”.

‒ Tämä on laaja kokonaisuus, ja syyskuu käytettiin asioiden esille nostamiseen. Ryhmän periaatteet ovat olleet ”katto korkealla ja seinät leveällä” eli keskeisiä osia työssämme ovat laaja kuuleminen ja avoimuus. Linjauksia emme ole vielä tehneet, ja loppuvuodesta luovutamme näkemyksemme ministeri Räsäselle, Saira kertoi.

Aiheesta lisää täällä.

Oheisissa linkeissä on tallenne tilaisuudesta.

Osa 1
Osa 2
Osa 3
Osa 4

Osa 5
Osa 6
Osa 7
Osa 8
Osa 9
Osa 10
Osa 11
Osa 12