Leena Paavolainen: Parhaat osaajat saatava mukaan urheilijan polun eri vaiheisiin
12.10.2011 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomalaisella huippu-urheilulla on vahvaa osaamista, mutta emme osaa sitä vielä riittävän hyvin jakaa osaksi käytännön valmennusta. Lajit, urheilijat ja asiantuntijat toimivat liiaksi erillään. Jos Suomi haluaa menestyä huippu-urheilun yhä kiristyvässä kilpailussa, nykymenoon on saatava muutos.

Huippu-urheilun muutosryhmän jäsenen Leena Paavolaisen mukaan ”me emme pysty kilpailemaan suurten maiden kanssa resursseilla emmekä potentiaalisten urheilijoiden lukumäärällä”. Meidän valttimme on osaamisen kehittäminen ja jakaminen, hän sanoo.

”Humu-ryhmän” tiedotteen mukaan tavoitteena on maailman paras huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan vahva integrointi käytännön valmennukseen. Vaikka osaajia on jo nyt paljon, heitä on saatava tulevaisuudessa paljon lisää. Jos tässä onnistumme, saamme siitä merkittävän kilpailuedun, Paavolainen sanoo.

‒ Palaamme jälleen siihen kaikkein oleellisimpaan: parhaat valmentajat ja muut osaajat ja asiantuntijat on saatava mukaan urheilijan polun eri vaiheisiin. Tämä edellyttää sekä vahvaa verkostoitumista että valtakunnallista huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan johtamista ja koordinaatiota. Tunnemme toisemme ja olemme ketteriä, mikä antaa vahvan pohjan toiminnallemme, Paavolainen painottaa.

Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtajan tehtävistä muutosryhmään siirtyneen Paavolaisen mukaan jatkossa halutaan, että urheilijan polku määrittää ne keskeiset osaamistarpeet, jotka varmistetaan laadukkaalla ja tehokkaalla huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnalla. Näin kaikki käytettävissä oleva tieto tulee lähelle ja kiinteäksi osaksi urheilijoiden valmennusta.

Ampumaurheiluliitto on saanut oman polkunsa valmiiksi, ja se esitellään ensi viikolla ilmestyvässä Urheiluampuja-lehdessä.

Paavolainen jatkaa, että tutkimustoiminta on kiinteästi yhteydessä koulutustoimintaan ja toiminnan rahoitus määräytyy huippu-urheilun tarpeista. Eri toimijoiden yhteistyö lisääntyy ja asiantuntijuus kasvaa. Tavoitteena on, että suomalaista huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaa johtaa ja koordinoi uudistuvan Olympiakomitean yhteyteen perustettava Huippu-urheilun osaamisyksikkö. Uudistuva KIHU toimii kiinteänä osana sitä, Paavolainen kertoo.

Huippu-urheilun muutosryhmä tiedottaa työnsä jatkosta ja keskeisistä toimenpide-esityksistä marraskuussa. Huippu-urheilun muutosryhmän työn etenemistä voi seurata Humun omilta nettisivuilta osoitteesta www.huippu-urheilunmuutos.fi.