WADA julkisti vuoden 2012 kansainvälisen luettelon kielletyistä aineista ja menetelmistä
19.10.2011 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Maailman antidopingtoimisto WADA:n luettelon suurimmat muutokset koskevat yleisen astmalääkkeen formoterolin käyttöä. Formoterolin käyttö on nyt sallittu keuhkoinhalaationa tavanomaisin hoidollisin annoksin.

Formoterolin käytön vapautuminen on toivottu askel helpottamaan useiden astmasta kärsivien urheilijoiden hoitoa sekä vähentämään astmalääkkeiden erivapauksien käsittelyyn liittyvää byrokratiaa, Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä sanoo.

WADA on asettanut päivittäiselle formoteroliannokselle ylärajan, jota korkeampia annoksia tarvitsevien urheilijoiden on edelleen anottava erivapautta lääkkeen käyttöön. Formoterolia myydään muun muassa kauppanimillä Foradil, Formoterol, Innovair, Oxis ja Symbicort.

Formoterolin lisäksi astman hoitoon käytettyjä sallittuja ß2-agonisteja ovat aiemmin vapautetut salbutamoli- ja salmeterolikeuhkoinhalaatiot. WADA jatkaa selvitystyötä sallittujen annosten määrittämiseksi myös muiden, tätä nykyä kiellettyjen astmasuihkeiden, kuten terbutaliinin (Bricanyl) ja indakaterolin (Onbrez) osalta.

WADA ei ole määrittänyt glyserolille rajapitoisuutta, jota virtsanäyte ei saa ylittää. Organisaatio on kuitenkin selventänyt, ettei tavanomaisesta ruoka-aineiden ja kosmeettisten tuotteiden käytöstä seuraa virtsaan glyserolipitoisuutta, joka tulkittaisiin positiiviseksi testitulokseksi.

Seurannan kohteena olevien aineiden listalle WADA on lisännyt nikotiinin. Tarkoituksena on selvittää nuuskan ja muiden savukkeettomien nikotiinivalmisteiden käytön laajuutta eri urheilulajeissa. Tutkimustiedot nikotiinin suorituskykyä parantavista vaikutuksista ovat ristiriitaisia.

Seurannan alle WADA on lisäksi laittanut myös yleisen kipulääkkeen tramadolin (Tradolan, Tramadin, Tramadol, Tramagetic, Tramal, Trambo, Tramium). Tavoitteena on selvittää myös näiden valmisteiden käytön laajuutta. Seurannan kohteena olevat aineet ovat vain tarkkailussa, eikä niiden käytöstä seuraa rangaistusta.

Lisäksi uudessa luettelossa alkoholi ei ole enää vuonna 2012 kielletty keilailussa. Beetasalpaajien kielto on poistettu kuudesta urheilulajista, muun muassa painista ja curlingista.

WADA:n uusi luettelo tulee voimaan 1. tammikuuta 2012. ADT julkaisee uudet luettelot internetsivuillaan samana päivänä.

Lähde: ADT:n tiedote