Practical-ammunnan saloja julki
28.10.2011 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Ampumaurheiluliiton valmentajakerho järjesti perinteisen valmentajien täydennyskoulutustilaisuuden Grande Finalen yhteydessä Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä perjantaina 28.10.2011. Tämän vuoden teemalajina oli practical-ammunta, minkä puitteissa pohdittiin ammunnan valmentautumista. Tilaisuuden alustajana oli lajin konkari Timo McKeown mukanaan mannekiinina lajin Suomen mestari, Risto Hirvikallio.

Alustuksen runkona toimi lajianalyysi, jonka perusteella esiteltiin sekä lajinomainen laukauksen ohjelma että lajin vaatimat fyysiset, taidolliset ja henkiset edellytykset. Laukauksen ohjelman todettiin noudattavan ammunnan tarkkuuslajien laukauksen ohjelmaa lisäyksellä, että practical-ammunnassa on kyettävä lisäksi ampumaan useita laukauksia todella nopeasti peräkkäin ja useimmiten myös vaihtamaan ampuma-suuntaa eri etäisyyksillä oleviin tauluihin. Vaikka practical-ammunnassa ei pyritäkään ratalajien kaltaiseen äärimmäiseen tarkkuuteen, jäi esityksestä sellainen mielikuva, että ampujalla tulisi olla valmiudet ampua isopistoolin pikaosiolla kaikki laukaukset vähintään yhdeksikön osuma-alueelle. 

Esityksen mielenkiintoisin vaihe oli fyysisten ja taidollisten ominaisuuksien esittelyssä. McKeown oli purkanut huolellisesti lajin vaatimia ominaisuuksia. Alustuksen perusteella todettiin, että perinteisten pistooliampujan fyysisten ominaisuuksien lisäksi toiminnallisen ampujan on kyettävä ammunnan aikana monipuoliseen liikehdintään suunnanmuutoksineen ja poikkeavien ampuma-asentojen edellyttämiin voimantuottoihin.  

Teoriavaiheen lopuksi katseltiin videomateriaalia erilaisista kilpailu-stageista, joiden avulla läsnäolijat pystyivät arvioimaan aiemmin kuulemaansa.

Practical-ammuntaan voi tarkemmin tutustua internetissä osoitteessa: http://ipscfin.sporttisaitti.com/

 

Valmentajakerhon täydennyskoulutusillat on tarkoitettu ensisijaisesti valmentajakerhon jäsenille, mutta SAL:n avoimuuden periaatetta noudattaen valmentajailtaan voivat osallistua myös jäsenistöön kuulumattomat. Näin edistetään valmennustietoisuuden lisäämistä sekä toivotaan uusien jäsenten liittymistä yhteisöön. Valmentajakerho on pitänyt jo kivääri-, pistooli- ja practical-aiheiset illat, ja se pyytääkin nyt jäsenistöltään esityksiä kiinnostavasta teemasta vuoden 2012 tapaamiseen.