Liikuntajärjestöt tiivistivät yhteistyötään
21.11.2011 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomalaiset liikuntajärjestöt tiivistivät yhteistyötään viidellä yhteisellä valinnalla, joista päätettiin SLU ry:n syyskokouksessa lauantaina Seinäjoella. Järjestöt lisäksi selvittävät rakenteita ja toimintatapoja. Kunnianhimoisena visiona on nostaa Suomi maailman liikkuvammaksi urheilukansaksi 2020.

SLU jäsenjärjestöineen toteuttaa visiota vuosina 2012-2014 viidellä yhteisellä valinnalla: 1) vaikuttaminen vanhempiin, 2) koulupäivässä tunti liikuntaa, 3) seuratoiminnan laadun kehittäminen, 4) ratkaisut urheilijan polulla sekä 5) edellytykset ja olosuhteet kunnossa.

Seuratoiminnan laadun kehittämisprosessin vetovastuu on SLU:lla. Valmistelutyö käynnistyy jo tämän vuoden puolella. Huippu-urheilun valinnassa jatketaan huippu-urheilun kehittämistä Suomen Olympiakomitean/Huippu-urheilun muutosryhmän johdolla. Kolmen muun valinnan toteutuksesta päätetään SLU:n kevätkokouksessa kesäkuun 12. päivänä.

Jäsenjärjestöt ratifioivat päätökset maaliskuun loppuun mennessä, SLU:n tiedotteessa todetaan. On tärkeää, että sovitut asiat käsitellään jokaisessa hallituksessa ja tehdään sitoutunut päätös, että haluamme osaltamme edistää valintoja, sanoo SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen.

Olympiakomitean puheenjohtaja Roger Talermo sanoo, että urheiluyhteisöllä on nyt käsissään monta hienoa elementtiä, joilla yhteisvoimin nostaa liikunnan ja urheilun tasoa kaikissa viidessä valinnassa, jotka myös vaikuttavat toisiinsa. Uudistuva huippu-urheilu on yksi viidestä liikuntajärjestöjen tekemästä valinnasta Visio 2020:n toteuttamiseksi.

Olympiakomitean valtuuskunta hyväksyi viime viikolla huippu-urheilun muutosryhmän väliraportin lähtökohdat, tavoitteet ja ratkaisuesitysten päälinjat. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että huippu-urheilun osaaminen on korkeatasoista, suomalainen huippu-urheilu menestyy kansainvälisesti ja huippu-urheilua arvostetaan. Suomi on paras Pohjoismaa menestyksellä ja huippu-urheilujärjestelmän toimivuudella mitattuna, Talermo sanoo ja lisää, että lajikohtaiset tavoitteet 2020-luvulle määritellään lajien kanssa.

Urheilijan polun vahvistaminen on perusta rakenteiden ja toimintatapojen muutokselle. Muutosryhmän ratkaisuesityksessä korostuu huippu-urheiluyksikön perustaminen uudistuvan Olympiakomitean yhteyteen. Paralympiakomitean ja Olympiakomitean järjestörakenteellinen suhde ratkaistaan vuoden 2012 aikana.  Paralympiakomitean puheenjohtaja Petri Pohjonen pitää tärkeänä, että vammaishuippu-urheilu on aktiivisesti mukana muutoksia tehtäessä ja huippu-urheilua kehitettäessä.

Muutosprojektin työryhmä valmistelee ensi vuoden aikana toteutuksen yksityiskohdat ja tarvittavat sopimukset eri toimijatahojen kanssa seuraavilla osa-alueilla: urheilijan polku lapsuudesta huipulle, huippuvaiheen ratkaisut, urheiluakatemiatoiminta, osaamisen kehittäminen, valmentajuuden vahvistaminen. Muutosryhmä esittelee raportin muutostyön toimeenpanovaiheesta Olympiakomitean valtuuskunnan kevätkokouksessa 2012.

SLU ry:n vuosikokouksia kehitetään liikuntajärjestöjen yhteisen johtamisen foorumeiksi, joissa päätöksentekijöitä ovat jäsenjärjestöt. Foorumeilla päätetään isot yhteiset asiat. SLU:n kokoamat foorumit edistävät liikuntajärjestöjen vuoropuhelua sekä varmistavat lajiliitoille ja muille jäsenjärjestöille kanavia vaikuttaa valintojen toteuttamiseen.

Yhteinen tekeminen on kilpailuetu. SLU ry:n syyskokous päätti organisoitumisen periaatteista. Rakenteiden ja toimintatapojen kehittämisen lähtökohtana on, että ne tukevat yhteisten valintojen toteutumista ja että paikallista liikuntaa, urheilua ja kansalaistoimintaa tuetaan yhä paremmin.

Osana SLU-yhteisön rakenteiden ja toimintatapojen kehittämisen kokonaisuutta SLU, Nuori Suomi ja Kunto ry selvittävät yhteisen organisoitumisen vaihtoehdot käytännön toteutuksineen maaliskuun loppuun mennessä. SLU-alueiden kanssa selvitetään organisoitumisen vaihtoehdot käytännön toteutuksineen samalla aikataululla.

Lähde: SLU:n tiedote 21.11.2011