Me yhdessä -hanke jalkautuu
26.11.2011 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Yksi Ampumaurheiluliiton ensi vuoden tärkeimmistä haasteista on Tulevaisuusryhmän esityksen jalkauttaminen. Hanketta SAL:n liittovaltuuston kokouksessa esitelleen Tulevaisuusryhmän puheenjohtajan Rainer Hirvosen mukaan seuraava vaihe on se, että kaikille jäsenseuroille lähtee joulukuun aikana infokirje, jossa kerrotaan jalkautuksen aikatauluista, tavoista ja mukaan pääsemisen menettelyistä.

Todellisten kehittämistarpeiden löytämiseksi ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelemiseksi seuroille tehdään ulkopuolisen tutkijan toimeenpanema kyselytutkimus rajatulla otoksella tammikuussa. Hirvonen toivoo vastausprosentin olevan mahdollisimman korkea, sillä tulevaisuuden toimenpiteiden suunnittelu perustuu tutkimuksessa esille nousseisiin painopisteisiin.

Jalkautuksen ”ensiaallossa” mukaan pääsee hakemusten perusteella 10-15 seuraa. Mukaan päässeiden seurojen kehittäminen alkaa muutamalla lähijaksolla ja ”vierihoidolla” eli käytännössä ne saavat vankan tukipaketin oman toimintansa erilaisiin kehittämistarpeisiin.

Keskeisiä koulutuksen kohderyhmiä ovat seurajohtajat, valmentajat ja seuratoiminnan aktiivit eli ne todelliset ”työmyyrät”. Koulutusta tulevat saamaan myös radanpitäjät ja kilpailujen sekä tapahtumien toimitsijat unohtamatta myöskään urheilijoita.

Hirvosen mukaan ”ensiaaltoon” mukaan pääsevät seurat valitaan helmikuussa. Ryhmä on valmistautunut kehittämistoimenpiteiden käynnistämiseen neuvottelemalla yhteistyösopimuksesta Suomen Urheiluopiston kanssa. Nopeimmillaan Vierumäellä järjestettävän seurajohdon koulutuksen ensimmäiset lähijaksot toteutuvat jo ensi kevään aikana. Muilta osin seurojen kehittämis- ja tukitoimenpiteet suunnitellaan kyselytutkimuksen tulosten perusteella.

– Ampumaurheiluliiton sisällä kehittämistoimenpiteiden suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastaa muutaman henkilön työryhmä, johon nyt alamme hakea vankan kehittämis- ja/tai kouluttajakokemuksen omaavaa henkilöä koulutuspäällikkö Timo Raution ja minun rinnalleni, Hirvonen kertoo.