Kirsi Hämäläinen ja Antti Parviainen Olympiakomiteaan valmentajakoulutuksen asiantuntijoiksi
27.2.2012 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Olympiakomitea palkkaa Kirsi Hämäläisen (LitT) ja Antti Parviaisen (LitK) kehittämään suomalaista valmentajakoulutusta osana huippu-urheilun muutosprosessia.

Keskeisten toimijatahojen kanssa on sovittu, että suomalaista valmentajakoulutusjärjestelmää johdetaan ja koordinoidaan vastaisuudessa Olympiakomiteasta käsin. Tavoitteena on luoda yhteistyössä lajiliittojen, urheiluopistojen, urheilun aluejärjestöjen ja valmentajan ammatillista koulutusta järjestävien tahojen kanssa nykyaikaan sopiva, yhteinen suomalainen valmentajakoulutusmalli, joka perustuu jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Lisäksi tavoitteena on rakentaa selkeä polku erilaisista lähtökohdista valmentajan tehtäviin aikoville.

Valmentajakoulutuksen kokonaisuuden kehittäminen on keskeinen osa huippu-urheilun muutostyön osaamiskokonaisuuden kehittämistä. Nyt asiantuntijatehtäviin nimitetyt Hämäläinen ja Parviainen toimivat tämän vuoden määräaikaisella sopimuksella osana nykyistä Olympiakomiteaa. Tehtävät on tarkoitus vakinaistaa osaksi uudistuvaa Olympiakomiteaa ja sen huippu-urheiluyksikköä ensi vuoden alusta. Parviainen aloittaa työnsä maaliskuun alussa, ja Hämäläinen aloittaa 1. huhtikuuta.

Kolmantena koulutuksen kehittäjänä työskentelee Pasi Sarkkinen (LitM), joka toimii Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa Vivecassa. Olympiakomitealla on Vivecan kanssa yhteistyösopimus, joka mahdollistaa Sarkkisen käyttämisen erityisesti ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.