ADT: ”Kaikilla yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun”
24.4.2012 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry ottaa tänään julkaistussa strategiassaan vahvasti kantaa eettisen urheilukulttuurin puolesta ja korostaa myös kansainvälisen yhteistyön merkitystä antidopingtyössä. Uuden strategiansa mukaan ADT on tinkimätön urheilijoiden oikeuksien puolestapuhuja.

– Arvot ja eettiset kysymykset korostuvat nyt antidopingtyössä. ADT on määritellyt uudeksi visiokseen, että kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Tähän pyrimme strategiamme mukaisesti toimien aktiivisesti niin suomalaisten kuin kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa, ADT:n puheenjohtaja, varatuomari Pekka Ilmivalta sanoo.

– Tärkeä tehtävämme on varmistaa, että suomalaisten urheilijoiden oikeus puhtaaseen urheiluun pyritään takaamaan myös kansainvälisesti. Tavoitteena on, että Suomi pysyy kehityksen etulinjassa: pyrimme ottamaan mahdollisimman nopeasti käyttöön niin uudet analyysimenetelmät kuin dopingvalvonnan keinot.

ADT:n uusi missio on, että sen laadukas antidopingtyö vaikuttaa myönteisesti koko urheilun maineeseen ja arvostukseen. ADT kannustaa kaikkia urheilutoimijoita sitoutumaan puhtaan urheilun yhteisiin pelisääntöihin sekä tekee määrätietoista dopingvalvontaa sekä aktiivista koulutusta ja viestintää. Arvoikseen ADT puolestaan on määritellyt luotettavuuden, oikeudenmukaisuuden ja yhteistyön.

ADT panostaa dopingaineiden ja -menetelmien käytön ennaltaehkäisyyn koulutuksen ja viestinnän sekä dopingtestauksen keinoin. Näin urheilutoimijoilla on tiedot ja valmiudet tehdä eettisiä valintoja. Dopingtestauksessa ADT keskittyy tulevaisuudessa etenkin testauksen laadun edelleen kehittämiseen. Testattaviksi valitaan ennen kaikkea huipulle pyrkiviä urheilijoita seuraamalla tarkasti eri urheilulajien uusien lupauksien uran kehittymistä.

Jotta dopingtestaus on mahdollisimman kattavaa ja oikein ajoitettua, sen kohdentamisessa ja ajoittamisessa hyödynnetään yhä enemmän olinpaikkatietojärjestelmää, jonka kautta huippu-urheilijat tavoitetaan jatkuvasti. ADT tulee hyödyntämään myös urheilijoille luotavia yksilöllisiä profiileja ja niistä saatavaa tietoa. Urheilijan tiettyjä biologisia muuttujia seurataan säännöllisesti koko hänen urheilu-uransa ajan.

ADT:n uudessa koulutusoppaassa on mukana kirjailija Tuomas Kyrön kertomus nuoresta urheilijasta. Kyrö maalaa ADT:n toimeksiannosta kirjoittamassaan kertomuksessa vahvan kuvan kunnianhimosta, ahneudesta, rehellisyydestä ja totuudesta.

Kyrön luoma urheilijahahmo Marjatta vetää täysillä ja haluaa huipulle keinolla millä hyvänsä. Kaikki tuntevat jonkun, joka on kuin hän. Jatkokertomus huipentuu yllättävään loppuratkaisuun. Kyrö tuntee itse hyvin urheilun maailman ja pureutuu asiantuntevasti urheilijan arkeen ja juhlaan.

Opas on jaossa ADT:n koulutuksissa sekä tilattavissa ja ladattavissa ADT:n verkkosivuilta.

 

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry vastaa koko dopingvalvonnasta Suomessa. ADT on yleishyödyllinen yhteisö, joka saa rahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista.