Ampuma-aseharrastajien näkemyksiä kaivataan!
7.5.2012 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Valtiotieteiden kandidaatti Sofia Suvanto on tekemässä pro gradu -tutkielmaa, jota varten hän kerää aineistoa suomalaisten ampuma-aseharrastajien näkemyksistä. Ohessa on hänen saatteensa ja linkki kyselyyn.

Arvoisa vastaanottaja,

Olen tekemässä pro gradu -tutkielmaa suomalaisesta ampuma-asedebatista ja kerään tutkimustani varten aineistoa suomalaisten ampuma-aseharrastajien näkemyksistä muun muassa vuoden 2011 uudesta ampuma-aselaista sekä siitä käydystä keskustelusta.

Tämä kysely on suunnattu ampuma-aseharrastajille, joihin tässä tutkimuksessa luetaan kaikki ampuma-asetta harrastuksessaan käyttävät henkilöt. Antamianne tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja kaikki tiedot, joista yksittäinen vastaaja voitaisiin tunnistaa, jätetään tutkimuksesta pois.

Kyselyyn voi vastata 4.6. asti osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/35356/lomake.html

Kyselyyn vastaaminen kestää 5-10 minuuttia.

Teidän mielipiteenne ovat tutkimuksen onnistumisen kannalta erittäin tärkeitä.

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen

Sofia Suvanto
valtiotieteiden kandidaatti
Helsingin yliopisto
sofia.suvanto@helsinki.fi