”Metropolialueella on tarve kattavalle ampumarataverkostolle”
8.6.2012 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ville Maijanen toteaa tutkielmassaan ”Aseiden määrä, laatu ja sijainti metropolialueella”, että metropolialueella on tarve kattavalle ampumarataverkostolle.

– Tällöin alueella vallitseva pysyvä ja merkittävän suuri harrastuspaine voidaan suunnata tapahtuvaksi laillisissa, valvotuissa ja ympäristö- sekä käyttöturvallisuusnäkökohdat huomioivissa olosuhteissa julkisilla ampumaradoilla.

Maijasen tutkimustarpeen taustalla on metropolialueen olemattomaksi kuihtunut ampumarataverkosto. Aiemmin toimineita ampumaratoja on lopetettu, eikä uusia ole rakennettu tilalle.

Tutkimuksen lähtökohtana on ollut tuottaa uutta tietoa metropolialueen ampumaratatarpeiden arvioinnin perusteeksi. Siinä selvitetään ampuma-aseita hallussaan pitävien henkilöiden määrä, ampuma-aseiden määrä, laatu ja sijainti kaupungeittain ja kunnittain metropolialueella sekä analysoidaan tätä aineistoa.

– Nämä tiedot ovat tärkeitä tarkasteltaessa muun muassa ampumaratojen sijaintia, tarvittavia kehitystoimia ja rahoitusta sekä rahoitusvastuiden jakautumista, Maijanen toteaa yhteenvedossaan.

Ampumaratojen määrä ja saavutettavuus eivät ole Maijasen mukaan riittävät suhteessa ampuma-aseen hallussapitoon oikeutettujen henkilöiden ja aseiden lukumäärään nähden tutkimuksessa tarkastellulla metropolialueella.

Urheiluammunnan harrastajat tarvitsevat harjoittelupaikkoja, jotta eri ammuntalajien kansallinen ja kansainvälinen kilpailumenestys voidaan turvata. Maanpuolustuskyvyn jatkuva ja uskottava ylläpito edellyttää riittävästi reserviläisille soveltuvia ammunnanharjoittelumahdollisuuksia. Metsästäjien on välttämätöntä pitää yllä hyvää ampumataitoa, jotta saaliseläinten pyytäminen voidaan suorittaa eettisesti kestävällä tavalla, mahdollisimman vähän tarpeetonta tuskaa tuottaen. 13.6.2011 voimaan astuneen uuden ampuma-aselain edellytykset on kyettävä täyttämään myös metropolialueella.

Lähde:
Maijanen, Ville 2012: Aseiden määrä, laatu ja sijainti metropolialueella. Kandidaatintutkielma. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta.

Tiivistelmä ja tutkielma ovat liitteenä. Tutkielmaan liittyvä julkaisualusta löytyy tästä (Halutun kaupungin tai kunnan karttapohjaa hiirellä napsauttamalla saa kyseisen alueen yhteenvetotiedot näkyville.)

Liitteet