Ampumaurheilulle 257 160 euroa valmennustukea
18.2.2013 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö on myöntänyt ampumaurheilulle valmennustukea tälle vuodelle 257 160 euroa.

Suomen Olympiakomitean (OK) huippu-urheiluyksikkö on päättänyt kesälajien urheilija- ja lajiliittotuista. Se järjesti maanantaina Helsingissä sijaitsevassa Valo-talossa tilaisuuden, jossa kerrottiin valmennuksen tukijärjestelmästä, jaettavista tuista sekä niihin liittyvistä käytännön järjestelyistä (mm. sopimukset, tukien maksatus).

Huippu-urheiluyksikkö on uudistanut tukijärjestelmänsä osana huippu-urheilun muutostyötä. Uudessa tukijärjestelmässä korostetaan muun muassa kokonaisvaltaista tarveharkintaa sekä jatkuvaa yhteistyötä ja vuoropuhelua urheilijoiden ja lajiliittojen kanssa. Tukea on kolmenlaista: taloudellista, asiantuntija- ja olosuhdetukea.

Taloudellista tukea voidaan jakaa mm. kohdennettuna suoraan urheilijoille, lajiliitoille ja urheiluakatemioille. Suoraa taloudellista tukea jaetaan tänä vuonna noin 5,3 miljoonaa euroa mikä on noin 550 000 euroa viime vuotta enemmän.

Kesäyksilölajeissa tukea jaetaan 2 260 120 euroa, ja talviyksilölajien tukeen varataan 1 645 000 euroa. Talvilajien valmennustuet jaetaan toukokuussa. Lisäksi paralympialajeissa (kesälajit ja joukkuepalloilu) jaetaan tukea 429 000 euroa. 

Ampumaurheilulle myönnettiin valmennustukea 257 160 euroa. Tarkkuuslajien kokonaissumma oli 374 660 euroa. Tuleva olympialaji golf sai 70 000 euroa, jousiammunta 10 000 euroa, keilailu 17 500 euroa ja curling 20 000 euroa.

Lontoon olympialaisissa hyvin menestyneelle purjehdukselle myönnettiin 269 720 euroa valmennustukea.

Uudessa tukijärjestelmässä tuetaan lajeja, joissa pystytään tekemään kansainvälistä huipputulosta, voidaan uskottavasti edelleen kehittää huippu-urheilukulttuuria sekä tavoitellaan selkeää ja uskottavaa rytminmuutosta. Henkilökohtaista taloudellista tukea saavat urheilijat, jotka ovat potentiaalisia mitali- tai pistesijaurheilijoita Rio de Janeiron olympialaisissa tai paralympialaisissa ja sitä ennen vuoden 2013 arvokilpailuissa.

Lisäksi tuetaan nuoria urheilijoita, jotka arvioidaan tulevaisuuden aikuisten mitaliehdokkaiksi. Kriteerit ovat samat kuin OKM:n urheilija-apurahaesityksessä. Henkilökohtaisen tuen piirissä on kesälajeissa 76 apurahaurheilijaa ja 42 vanhan haastajaohjelman urheilijaa. Lajiliitto- tai ryhmätuen kautta tukea saa lisäksi noin sata urheilijaa.

– Lajiryhmävastaavat ovat valmistelleet tukipäätökset tiiviissä vuoropuhelussa lajien kanssa. Tavoitteena on siirtyä palkitsevasta tuesta kohti investointiajattelua, jossa katse on tulevaisuuden menestyksessä, linjasi huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski.

– Olemme tehneet parhaamme. Ajatuksena on ollut seurata lajien arkitekemistä ja sukeltaa sinne mukaan. Kyse ei ole siitä, että tämä olisi palkinto tehdystä työstä, vaan investoinnista tulevaisuuteen – tasosta, jolla tapahtuu uskottavaa rytminmuutosta, Kojonkoski sanoi tilaisuudessa.

– Olemme yrittäneet seurata huippu-urheilun näkökulmaa Sotshin ja Rio de Janeiron olympialaisia silmälläpitäen, jotta tie olisi mahdollisimman tasainen. Painotamme avointa kulttuuria. Toivottavasti nyt tehdyt päätökset eivät johda moitiskeluun, eikä keneltäkään vedetä mattoa jalkojen alta.

Kojonkoski painotti myös investointia lajeihin ja nosti esiin neljä kohtaa:
– joissa pystyy tekemään kansainvälistä huipputulosta ja joissa huippu-urheiluyksikön tuella on vaikuttavuutta
– joissa voidaan edelleen kehittää huippu-urheilukulttuuria kohti kansainvälisiä tuloksia
– joissa tavoitellaan selkeää ja uskottavaa rytminmuutosta
– joissa tavoitellaan yhteistyötä ja jatkuvan kehittämisen toimintakulttuuria

Kojonkoski mainitsi ensimmäisestä kohdasta esimerkkinä purjehduksen, toisesta koripalloilun ja kolmannesta taekwondon.

– Neljännessä ovat toivottavasti kaikki lajit mukana, hän sanoi.

Osaamisohjelman toteutuksesta vastaavan KIHU:n osaaminen ja asiantuntemus ovat jatkossa entistä vahvemmin urheilijoiden ja lajien käytössä. Huippuvaiheen lajiryhmävastaavat puolestaan tukevat ja koordinoivat yhdessä lajien kanssa huippuvaiheen urheilijoiden valmennusta. Asiantuntijatukea tarjoavat myös muut huippuvaiheen asiantuntijat, urheiluakatemiaverkoston asiantuntijat, valmennuskeskukset sekä liikuntalääketieteen keskukset. Olosuhteiden käyttötukea tulee mm. urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten kautta.

– Olemme siirtymässä erillisistä tukimuodoista tarveharkintaiseen kokonaistukeen, joka sisältää mm. vanhan haastajaohjelman sekä nuorten olympiavalmentajien palkkatuen. Nuorten olympiavalmentajien määrä kasvaa tänä vuonna 60:sta 75:ään, Kojonkoski sanoi.

Joukkuepalloilulajien kanssa on käynnistetty yhteinen prosessi, jossa rakennetaan sisällöt ja toimintatavat lähivuosille. Vuoden 2013 osalta joukkuepalloilulajien (kesä+talvi) tuki on 1 210 000 euroa ja se jaetaan helmi-maaliskuun aikana.

– Aikataulu on ollut todella tiukka huippu-urheiluyksikön aloitettua toimintansa vasta vuoden vaihteessa, mutta ensimmäiset askeleet kohti uudenlaista ajattelua on nyt otettu.

Tilaisuudessa olivat paikalla Kojonkosken lisäksi muun muassa asiantuntija Leena Paavolainen sekä huippuvaiheen ohjelman lajiryhmävastaavat poislukien tarkkuuslajien lajiryhmävastaava Kimmo Yli-Jaskari, joka oli sairastunut.