Urheiluakatemioille myönnettiin 800 000 euroa
13.3.2013 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt paikallisesti toimivien urheilun yhteistyöverkostojen eli urheiluakatemioiden toimintaan yhteensä 800 000 euroa.

Määräraha moninkertaistui aiemmasta 260 000 eurosta. Avustusten jakaminen siirrettiin samalla ministeriöön, aiemmin jako oli delegoitu Suomen Olympiakomitealle.

– Sekä harraste- että huippu-urheilussa siirretään nyt panostuksia paikalliselle tasolle, jossa pohja menestykselle luodaan. Akatemioiden osalta olemme samoilla linjoilla kuin huippu-urheilun muutosryhmä, jonka keskeisimpiä tavoitteita niiden kehittäminen on. On tärkeää mahdollistaa urheilu-uran, opintojen ja muun elämän yhteensovittaminen urheilijoiden arjessa, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki sanoi.

Euromääräisesti suurimmat valtionavustukset saavat urheiluakatemiat, joihin on kiinnittynyt eniten Olympiakomitean tukiurheilijoita sekä maajoukkueurheilijoita ja joiden alueella on kattava opiskelupaikkatarjonta toisen ja korkea-asteen oppilaitoksissa. Suurin avustus kohdentuu Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemialle ja toiseksi suurimmat Tampereen ja Turun urheiluakatemioille.

Ministeriön tiedotteessa todetaan, että määrärahalla tuetaan paikallisen koordinaation edellytyksiä, jotta urheilijoille saadaan luotua joustavia ratkaisuja valmentautumiseen sekä harjoitteluun koulu- ja opiskelupäivän yhteydessä.

– Koordinaatio tarkoittaa jatkuvaa vuoropuhelua oppilaitos- ja kouluverkoston, seurojen, lajiliittojen ja kuntien kanssa. Myös esimerkiksi terveydenhuoltopalveluiden saatavuutta akatemiaurheilijoille voidaan parantaa tämän tuen avulla. Valmentajapalkkausten osalta sen sijaan edellytämme, että valmentajat kiinnittyvät akatemiaympäristöön Olympiakomitean tukien sekä seurojen ja lajiliittojen kanssa toteuttavien ratkaisujen turvin, Arhinmäki linjasi.

Aikaisemmin 260 000 euron määräraha delegoitiin Suomen Olympiakomitealle, joka jakoi sen kymmenelle huippu-urheiluakatemialle. Tätä vuotta koskevassa valtion talousarviossa määrärahaa korotettiin 800 000 euroon. Ministeriön toteuttama valtionavustushaku on ollut kaikille urheiluakatemioille avoin. Avustushakemuksia vastaanotettiin 18 kappaletta, ja kaikille myönnettiin avustusta.

Ennen määrärahan myöntämistä ministeriö pyysi Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköltä lausunnon kunkin urheiluakatemian merkittävyydestä huippu-urheiluverkostossa ja näiden toiminnasta suhteessa akatemiaohjelman tavoitteisiin.

Lisää tietoa aiheesta löydät täältä.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote