Haku ampumaurheilun sinettiseuraksi
18.4.2013 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumaurheilun sinettiseurahaku on avoinna 18.4.-31.7.2013. Haku koskee niin uusia kuin myös nykyisiä ampumaurheilun sinettiseuroja. Uusien sinettiä tavoittelevien seurojen tulee olla ennakkoon yhteydessä Ampumaurheiluliiton nuoriso- ja koulutuspäällikköön Timo Rautioon. Yhteydenotossa keskustellaan seuran tilanteesta ja verrataan sitä sinettikriteereihin. Tarvittaessa tehdään suunnitelma, jolla seuraa lähdetään kehittämään sinettikriteerit täyttäväksi seuraksi.

Hakulomakkeen jättämisen lisäksi sinettiseuraksi valinta edellyttää  Ampumaurheiluliiton edustajan auditointikäyntiä, jonka jälkeen Ampumaurheiluliitto voi myöntää Nuori Suomi-sinetin kriteerit täyttävälle seuralle.

Hakuohjeet ja –lomake löytyvät tästä. 

LAATUKRITEERIT
Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla toteutetaan laadukasta lasten ja nuorten toimintaa. Sinettiseuratoiminnan kaksitoista laadullista kriteeriä toimivat seuran kehittämisen apuna ja laadun arvioinnin työkaluna. Kriteereitä tarkastellaan sekä yksilön, ryhmän että seuran näkökulmasta neljällä eri seuratoiminnan osa-alueella. Sinettitunnuksen saadakseen seuran on täytettävä kriteerit vähintään riittävällä tasolla. Riittävä taso on määritelty tarkemmin hakulomakkeella.

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS
1. Toiminnan lähtökohtana on lapsen ja nuoren paras
2. Ilmapiiri on kannustava
3. Toiminnassa on yhdessä tekemisen(Me yhdessä) kulttuuri

HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN
4. Monipuolista, määrällisesti riittävää ja kehitystason huomioivaa
5. Elämyksiä ja haasteita tarjoavaa
6. Tukea  opimista ja antaa mahdollisuuden mitata kehittymistä

OHJAAMINEN JA VALMENTAMINEN
7. Tapahtuu osaavassa ja innostavassa ilmapiirissä
8. Huomioi erilaiset yksilöt
9. Kannustaa urheilulliseen elämäntapaan

VIESTINTÄ JA ORGANISOINTI
10. Avointa ja vuorovaikutteista
11. Roolit ja toimintatavat ovat selkeät
12. Toimintaa kehitetään aktiivisesti.

Tällä hetkellä  45 eri lajeissa on 599 sinettiseuraa. Ampumaurheilussa sinettiseuroja  on yhdeksän.

Ampumaurheiluliitossa sinettiseuratoiminnasta koskeviin kysymyksiin vastaa Timo Rautio, timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi

Ampumaurheilun Sinettiseurat 2013:

Hämeenlinnan Ampumaseura (HlAS)

Härmän Seudun Ampujat (HSA)

Kankaanpään Ampumaurheilijat (KaA)

Mikkelin Ampujat (MA)

Mäntsälän Urheilijat / ampumajaosto (MU)

Orimattilan Seudun Urheiluampujat (OSU)

Pieksämäen Seudun Ampujat (PiekSA)

Sodankylän Ampujat (SodA)

Turun Seudun Ampujat (TSA)

Sinettiseuran hakulomake 2013
 

Liitteet