Ilmoittaudu 20.8. mennessä II tason valmentajakoulutukseen Suomen Urheiluopistolle
26.4.2013 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Kohderyhmä Ampumaurheiluvalmentajat ja kilpaurheilijat. Lajiosiot haulikko-, kivääri-, pistooli- ja riistamaalilajeista. Lajiosiot järjestetään, kun lajiin on ilmoittautunut vähintään viisi henkilöä. Ampumaurheilun valmentajakoulutus 18.-20.10.2013, 7. – 9.2.2014 ja 2. – 4.5.2014 taso II (8 opintopistettä), Suomen Urheiluopisto, Vierumäki

 

Koulutuksen tavoitteet
• tason II valmentaja hallitsee ja osaa opettaa oman lajinsa keskeiset lajiasiat ja – tekniikat ja soveltaa niitä urheilijakohtaisesti
• valmentaja hallitsee koko vuoden harjoittelun suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin omassa lajissaan
• valmentaja kehittää kokonaisvaltaisesti ja myönteisessä hengessä urheilijaa/ urheilijaryhmää.
• valmentaja syventää kokonaiskuvaa ja perustietoja urheiluvalmennuksesta

Laajuus
• 8 opintopistettä (160 tuntia)
• 60 tuntia lähiopetusta
• 100 tuntia itseopiskelua (oppimistehtävät)

Lähtökohta
• valmentajalla on urheilija/urheilijoita valmennuksessaan
• valmennusprosessin tavoitteena on kilpaurheilullinen menestys
• koulutus antaa myös kilpa-ampujille valmiuksia oman valmentautumisensa kehittämiseksi

Jaksojen ajankohdat ja pääteemat

1.jakso 18. – 20.10.2013
Oppiminen ja opetusmenetelmät
Ammunnan taitovalmennus
Ampujan fyysinen harjoittelu ja testaus
Ammunnan suoritusanalyysit (mm. Noptel, Scatt)
Harjoittelun suunnittelu

2. jakso 7. – 9.2.2014
Ohjelmointi ja vuosisuunnitelma
Ampujan perusitseluottamus
Ampujan psyykkinen valmentautuminen
Lihashuolto lajiharjoittelun tukena
Ampujan taitoharjoittelu
Kokonaisvaltainen valmennus
Valmentajan oma jaksaminen
Fysiologian perusteet
Ampujan perusterveydenhuolto ja ravintovalmennus

3. jakso 2. – 4.5.2014
Harjoitusleirin ja kilpailutapahtuman suunnittelu
Ase-, patruuna- ja luotitestaus
Ammunnan erityisolosuhteet (mm. tuuliammunta)
Näkeminen ammunnassa
Urheiluseuran perustoiminta
Eettiset periaatteet ja arvot
Ampujan taitoharjoittelu

Tason II Valmentajakoulutusprosessin eteneminen

VALMISTAUTUMISTEHTÄVÄT JAKSOLLE 1
1. Esittely, odotukset, omat arvot ja eettiset periaatteet
2. Itsearviointi
3. Lajivaatimuksia
4. Oppiminen ja erilaiset oppijat
5. Fyysiset ominaisuudet

LÄHIJAKSO 1 (pe-su)
Perjantai
– valmistautumistehtävien purku
– jakson teemojen käsittely
– 4 tuntia opetusta (2 h alustus/keskustelu, 2 h lajikäytäntö)
Lauantai
– valmistautumistehtävien purku
– jakson teemojen käsittely
– 10 tuntia opetusta (6 h alustus/keskustelu, 4 h lajikäytäntö)
Sunnuntai
– valmistautumistehtävien purku
– jakson teemojen käsittely
– 6 tuntia opetusta (4 h alustus/keskustelu, 2 h lajikäytäntö)

ETÄTEHTÄVÄT JAKSOLTA 1
1. Testit ja jaksosuunnitelma
2. Valmentaja- ja urheilijakeskeisyys
3. Kokonaisvaltainen valmennus ja urheilevan nuoren/ lapsen päivärytmi
4. Sosiogramma
5. Valmentajan oma ajankäyttö ja liikunta

LÄHIJAKSO 2 (pe-su)
Perjantai
– valmistautumistehtävien purku
– jakson teemojen käsittely
– 4 tuntia opetusta (2 h alustus/keskustelu, 2 h lajikäytäntö)
Lauantai
– valmistautumistehtävien purku
– jakson teemojen käsittely
– 10 tuntia opetusta (6 h alustus/keskustelu, 4 h lajikäytäntö)
Sunnuntai
– valmistautumistehtävien purku
– jakson teemojen käsittely
– 6 tuntia opetusta (4 h alustus/keskustelu, 2 h lajikäytäntö)

ETÄTEHTÄVÄT JAKSOLTA 2
1. Sähköinen tentti
2. Testit ja jaksosuunnitelma + vuosisuunnitelma
3. Tunteet ja ilmapiiri valmennuksessa
4. Seuraorganisaatio
5. Urheilijan terveydenhuolto
6. Harjoitusleirin/ kilpailutapahtuman suunnittelu ja seuranta

LÄHIJAKSO 3 (pe-su)
Perjantai
– valmistautumistehtävien purku
– jakson teemojen käsittely
– 4 tuntia opetusta (2 h alustus/keskustelu, 2 h lajikäytäntö)
Lauantai
– valmistautumistehtävien purku
– jakson teemojen käsittely
– 10 tuntia opetusta (6 h alustus/keskustelu, 4 h lajikäytäntö)
Sunnuntai
– valmistautumistehtävien purku
– jakson teemojen käsittely
– 6 tuntia opetusta (4 h alustus/keskustelu, 2 h lajikäytäntö)

VALMISTUMINEN

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on alustavasti 600 euroa, kun osallistujia on vähintään 15, tai alustavasti 770 euroa, jos osallistujien määrä jää alle 15. Hinta sisältää opetuksen ja materiaalien lisäksi majoituksen täysihoidolla Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä lähiopetuspäivien osalta.
Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Suomen Ampumaurheiluliiton lajikouluttajat, Suomen Urheiluopiston asiantuntijat ja erikoisalojen asiantuntijat.
Koulutukseen osallistumisen vaatimukset
• hyväksytysti suoritettu ampumaurheilun I tason valmentajakoulutus v. 2008 – 2013, tai ampumaurheilun seuravalmentajatutkinto
• voimassa oleva II tason tuomarikortti omassa lajissa
• selvitys valmentajakokemuksesta
Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja valinnassa huomioidaan myös valmentajan kokemus valmennustoiminnasta.
 

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 20.8.2013

Ilmoittautuminen tästä II tason valmentajakoulutukseen 2013


Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova ja koskee kaikkia lähijaksoja. Jos ilmoittautuminen perutaan alle 1 kk ennen koulutusta, veloitetaan koulutushinnasta 20 %.

Lisätiedot
Suomen Ampumaurheiluliitto
Pasi Wedman, pasi.wedman@ampumaurheiluliitto.fi, puh. 050–435 5945 tai
Timo Rautio, timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi, puh. 040– 8202300

 

 
 
     
 

© 2012 Suomen Ampumaurheiluliitto