Vastaa Euroopan komission kyselyyn!
7.5.2013 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Euroopan komissio haluaa kuulla kansalaisten ja alan sidosryhmien mielipiteitä siitä, mitä EU-tason toimia tarvitaan ampuma-aseiden kansalaisille aiheuttaman uhan vähentämiseksi. Komissio ottaa tämän kyselyn tulokset huomioon myöhemmin tänä vuonna antamassaan tiedonannossa samoin kuin mahdollisissa tulevissa säädösehdotuksissa ja muissa aloitteissa.

Kyselyn saatteessa todetaan, että ampuma-aseet ovat yhteinen nimittäjä vakavassa rikollisuudessa, terrorismissa ja laittomilla markkinoilla. Pistoolit ja muut aseet valmistetaan yleensä laillisesti, ja ne voivat säilyä toimintakuntoisina vuosikausia. Niitä voidaan kuitenkin käyttää rikollisiin tarkoituksiin hirvittävin seurauksin, kuten äskettäin Toulousessa, Utøyalla ja Liègessä.

Ampuma-aseiden kaupan takaa löytyy myös järjestäytynyttä rikollisuutta, mikä heikentää yleistä oikeusjärjestystä. Tällaisessa kaupassa aseet on voitu hankkia laittomasti vanhojen konfliktialueiden varastoista, kuten esimerkiksi Länsi-Balkanin alueelta, tai ne on muokattu toimiviksi käytöstä poistetuista aseista tai internetin kautta myytävistä osista.

Useat EU-maat ovat ratifioineet YK:n ampuma-asepöytäkirjan, jolla kielletään ampuma-aseiden laiton valmistus ja siirtäminen valtiosta toiseen ilman kaikkien asianosaisten valtioiden tietoa ja lupaa. EU on pöytäkirjan pohjalta säätänyt tiukat säännöt ampuma-aseiden viennin ja tuonnin seuraamisen helpottamiseksi. Vuodesta 2010 EU on pyrkinyt panemaan täytäntöön toimintasuunnitelman raskaiden ampuma-aseiden laittoman kaupan torjumiseksi. Kaupallisten sääntöjen rinnalta EU:sta kuitenkin puuttuu yhteinen lähestymistapa alan poliisiyhteistyön helpottamiseksi. Myöskään rikoksilla ja rangaistuksilla ei ole yhteisiä määritelmiä.

Kysely sisältää 25 kysymystä, jotka on jaettu viiteen osioon:
A: Peruskysymykset
B: EU:n rooli ampuma-aseiden rikollisen kaupan ja käytön torjunnassa
C: Ampuma-aseiden laillinen tuotanto, omistus ja myynti
D: Varastointi, deaktivointi ja tuhoaminen
E: Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, poliisiyhteistyö, tilastot ja raportointi

Kyselysivun oikeassa ylänurkassa on valikko, jossa on myös suomen kieli. Kyselyyn pääset tästä.