Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustusten hakujärjestelmä uudistuu
6.8.2013 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustusjärjestelmää uudistetaan. Tavoitteena on selkeyttää hakuprosessia ja lisätä neuvontaa, parantaa hankkeiden seurantaa sekä edistää hakijoiden tasapuolista kohtelua. Hanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriö, ELY-keskusten ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelman yhteistyönä.

Jatkossa tukea voi hakea kolmesta eri lähteestä: opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustukset valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille, ELY-keskukset paikallisille kuntahankkeille ja KKI-ohjelma muille paikallisille hankkeille. Uusi järjestelmä on rakenteeltaan vastaavanlainen lasten ja nuorten liikunnan hakujärjestelmän kanssa.

Kaikki aikuisten liikunnan hakuajat päättyvät jatkossa samaan aikaan syyskuun lopussa. Hakuaikataulu on yhteen sovitettu sosiaali- ja terveysministeriön/Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) hakuprosessien kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuodesta 2004 alkaen erityisavustuksia terveyttä edistävän liikunnan kehittämishankkeille. Määrärahalla halutaan lisätä aikuisväestön fyysistä aktiivisuutta terveysliikuntasuositusten mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota vähän liikkuvan väestön aktivoimiseen.

Avustuksia on myönnetty pääasiassa kunnille, järjestöille sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioille.

Lisäksi hankeavustuksia aikuisten liikuntaan on myönnetty vuonna 1995 käynnistyneestä Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelmasta.

Vuoden 2014 hakuohjeet on julkaistu OKM:n, ELY-keskusten ja KKI-ohjelman internet-sivuilla. Lisää tietoa löydät täältä.