SAL:n Ympäristöpalkinto haettavissa
17.9.2013 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

SAL:N YMPÄRISTÖPALKINTO – SÄÄNNÖT

Suomen Ampumaurheiluliitto ry myöntää vuosittain ”Ympäristöpalkinnon” SAL:n tarkoitusperiä edistävästä ympäristötoiminnasta. Ympäristöpalkinto voidaan myöntää

–          yhteisölle tai järjestölle

–          seuralle

–          yksityiselle henkilölle tai henkilöille

Palkinnon tarkoituksena on sekä palkita ympäristön hyväksi tehty työ että kannustaa huomioimaan ympäristön merkitys SAL:n toiminnassa. Samalla palkinto on merkki ympäröivään yhteiskuntaan ampujien vakavasta asenteesta ympäristöä kohtaan.

Palkinnosta päättää SAL:n hallitus ja palkinto jaetaan muiden huomion osoitusten yhteydessä ja siitä tiedotetaan tehokkaasti julkisuuteen.

 

Jaettavat palkinnot ovat seuraavat:

–          vuoden ympäristövaikuttaja

Palkintona on kunniakirja ja saajana voivat olla sekä yhteisöt että järjestöt

–          vuoden ympäristöteko

Palkintona on kunniakirja ja rahapalkkio. Saajana voivat olla joko seura, henkilö tai henkilöt

 

Palkinnot käsittelee esitysten pohjalta Ympäristövaliokunta. Esityksiä palkituiksi perusteluineen voivat tehdä kaikki halukkaat vuosittain 1.lokakuuta mennessä. Ympäristövaliokunta voi myös omatoimisesti tehdä esityksen palkittavista SAL:n hallitukselle. Hallitukselle on esiteltävä kuitenkin kaikki palkittaviksi tehdyt esitykset.

Hakemukset/esitykset tulee lähettää sähköisesti risto.aarrekivi@ampumaurheiluliitto.fi