Rio de Janeiroon valmistautuminen vuoden 2014 valmennustukien ytimessä
20.11.2013 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Marko Kemppainen.

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksilön päättämien vuoden 2014 kesäyksilölajien valmennustukien painopiste on Rio de Janeiron vuoden 2016 olympialaisiin ja paralympialaisiin valmistautumisessa. Ampumaurheilulle myönnettiin yhteensä 290 000 euroa.

Urheilija- ja lajikohtaisesti rakennetun tukijärjestelmän tavoitteena on mahdollistaa ammattimainen valmentautuminen, motivoida urheilijaa ja hänen valmennustiimiään sekä parantaa huippu-urheilun toimintaedellytyksiä kohti parempaa kansainvälistä menestystä, todetaan Olympiakomitean tiedotteessa.

Valmennustuki on kokonaisvaltaista, ja se voi koostua esimerkiksi potentiaalisten menestyjien yksilötuesta, asiantuntijatoiminnasta, valmennusjärjestelmän kehittämisen, nuorten urheilijoiden, päävalmentajien tai Nuorten olympiavalmentajien tuesta. Huippu-urheiluyksikkö on tukipäätösten myötä vastuussa valinnoista, priorisoinnista, toiminnan seuraamisesta ja tuloksista.

– Tavoitteena on rakentaa yhdessä lajien kanssa vahvempaa suomalaista huippu-urheilukulttuuria. Valmennustukivalmistelussa on urheilijoiden ohella arvioitu kokonaisvaltaisesti lajien huippu-urheilutoimintaa, kertoo huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski.

Ampumaurheilu kuuluu Olympiakomitean ”ykköskategoriaan” eli niiden lajien joukkoon, joissa on potentiaalisia Rio de Janeiron olympialaisten mitaliurheilijoita. Laji täyttää arvioinnin perusteella myös pääosin kansainväliseen menestykseen tähtäävän huippu-urheilutoiminnan kriteerit. Niitä ovat muun muassa urheilijoiden valmentautuminen, lajin valmennusjärjestelmä ja sen kehittäminen, päätoiminen valmennus, olosuhteet, osaaminen sekä lajin toimintakulttuuri.

Muita lajeja ovat judo, paini, purjehdus, uinti, voimistelu ja yleisurheilu.

Valmennustukia myönnetään kolmessa kategoriassa

Huippu-urheiluyksikön tekemän urheilija- ja lajikohtaisen arvioinnin perusteella tukia jaetaan kolmessa kategoriassa: 1) lajit, joissa on potentiaalisia Rio de Janeiron olympialaisten tai paralympialaisten mitalisteja ja jotka täyttävät kansainväliseen menestykseen tähtäävän huippu-urheilutoiminnan kriteerit, 2) lajit, joissa on potentiaalisia Rion pistesijaurheilijoita, yksittäinen mitaliurheilija tai ei-olympialajien MM-mitalitason urheilijoita ja 3) urheilijat, joilla on menestyspotentiaalia tulevissa lajin arvokisoissa, mutta lajin muu huippu-urheilutoiminta on kehittymässä tai vähäistä.

– Tukivalmistelujen pohjana on hyvin käynnistynyt ja jatkuva yhteistyö lajien kanssa, jonka avulla pystymme tekemään tarveharkintaisia ja yksilöllisiä ratkaisuja. Yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa olemme pystyneet aikaistamaan sekä tuki- että apurahapäätöksiä muutamalla kuukaudella, jotta urheilijat, valmentajat ja lajiliitot pystyisivät paremmin suunnittelemaan ensi vuoden toimintaa, Kojonkoski sanoo.

Kesäyksilölajien valmennustukia jaetaan vuodelle 2014 olympia- ja ei-olympialajeissa 2 284 000 euroa ja paralympialajeissa 404 000 euroa. Tuen piirissä on noin 150 olympia- ja ei-olympialajien sekä noin 20 paralympialajien yksilöurheilijaa. Tuki on yksilöllisesti suunniteltua ja tarveharkintaista, joten yksittäisen urheilijan saamaa tukimäärää ei voi laskea esimerkiksi jakamalla lajin kokonaistukisummaa tuelle nimettyjen urheilijoiden määrällä.

Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaavat seuraavat tiiviisti yksilötukiurheilijoiden harjoitteluprosessin etenemistä ja ”sparraavat” lajien huippu-urheilusuunnitelman toteutumista. Laji- ja urheilijakohtaisesti vahvennetaan edelleen asiantuntijatoiminnan tukea (mm. psyykkinen valmennus, ravitsemus, fysiikka- ja tekniikkaharjoittelu, harjoittelun seuranta). Lisäksi Huippu-urheiluyksikön terveydenhuollon asiantuntijat kohtaavat henkilökohtaisesti kaikki Rio de Janeiroon valmistautuvat yksilötukiurheilijat.

HUY:n suorat taloudelliset valmennustuet vuodelle 2014 jakautuvat ampumaurheilun osalta seuraavasti

Ampumaurheilu: 290 000 e (olympialajit 252 000 e ja paralympialajit 38 000 e)

Olympiaurheilijoiden yksilötuki yhteensä 82 500 e seuraaville urheilijoille:
Marko Kemppainen, skeet
Juho Kurki, kivääri
Satu Mäkelä-Nummela, trap
Mira Suhonen, pistooli

Nuorten yksilötukiurheilijat:
Jaakko Björkbacka, kivääri
Henri Sorvo, skeet

Olympialajien lajituki yhteensä 37 500 e. Tuki on tarkoitettu huippuammunnan maajoukkue- ja leiritystoiminnan tehostamiseen. Lajituki sisältää valmennustoiminnan lisäksi seuraavien urheilijoiden ryhmätuen:
Marjut Heinonen, skeet
Henri Häkkinen, kivääri
Heikki Meriluoto, skeet
Marika Salmi, trap
Marjo Yli-Kiikka, kivääri

Olympiaurheilijoiden terveysvakuutukset 19 000 e

Olympialajien asiantuntijatoiminnan tuki 15 000 e. Tämän lisäksi KIHUn asiantuntijatoiminnan tuki olympia- ja paralympialajeille sovitaan erikseen.

Paralympiaurheilijoiden yksilötuki 12 000 e kohdentuen liittojohtoiseen valmennus- ja kilpailutoimintaan + avustaja seuraavalle urheilijalle: Minna Leinonen

Paralympialajien lajituki 6 000 e

Olympiavalmentajatuki 75 000 e kohdentuen seuraavien päävalmentajien palkka- ja toimintakuluihin:
Juha Hirvi, kivääri
Peeter Päkk, haulikko, skeet
Zeljko Todorovic, pistooli

Nuorten olympiavalmentajatuki 23 000 e seuraaville valmentajille:
Pasi Wedman, kivääri
Matti Nummela, haulikko, trap

Paralympiavalmentatuki 20 000 e kohdentuen päävalmentaja Pirjo Peltolan palkka- ja matkakuluihin.