Seuratuen haku päättyy 10. tammikuuta
3.1.2014 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen (vas) keskeisiä liikuntapoliittisia tavoitteita on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus liikuntaharrastukseen urheiluseurassa. Liikunnan määrärahoista suunnataan edelleen rahoitusta ruohonjuuritason toimintaan. Seuratuki kasvaa tänä vuonna viiteen miljoonaa euroon edellyttäen, että eduskunta hyväksyy 2014 vuoden talousarvioesityksen. Haku päättyy 10. tammikuuta.

Seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Sen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä sekä halutaan edistää monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista. Tuen avulla voidaan edistää myös koko perheen liikkumista.

Arhinmäen mukaan valmistumassa olevan tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten liikunnan harrastuskustannukset ovat jopa kolminkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Arhinmäki myönsi vuonna 2013 seuratukea 3,8 miljoonaa euroa 309 eri hankkeeseen. Yhtenä kriteerinä oli alhaiset harrastamisesta perityt maksut. Ylärajana oli kuukausimaksun pysyminen alle 50 eurossa. Sama kriteeri on yksi edellytys myös 2014 vuoden seuratuessa. 

Seuratuen jakaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tarkemmat hakuohjeet, kriteerit ja lomakkeet löytyvät ministeriön verkkosivuilla alla olevista linkeistä. Haku päättyy 10.1.2014. 

Lisätietoja ministeriöstä: 
– erityisavustaja Jussi Saramo, puh. 041 503 4000 
– ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330377

Lisätietoja Suomen Ampumaurheiluliitosta:
– seurakehittäjä Rainer Hirvonen, puh. 0400 505199
– nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo Rautio, puh. 040 820 2300 

Tiedote OKM-sivuilla

www.minedu.fi   
www.seuratuki.fi