Puheenjohtaja Pia Nybäck: ”Kaikki yhdessä tehokkaasti eteenpäin!”
26.4.2014 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Pia Nybäck. Kuvat: Lassi Palo
Pia Nybäck ja toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi.
Hämeen alueen Jarmo Pyyhtiä.
SAL:n liittovaltuusto kokoontui lauantaina Vantaalla.

”Olen ollut urheilun järjestötehtävissä mukana kymmenen vuoden ajan, ja minusta tuntuu vahvasti siltä, että nyt tehdään konkreettisia ja oikeita asioita ja viedään niitä tehokkaasti eteenpäin”, Suomen Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Pia Nybäck totesi lauantaina Vantaalla pidetyssä liittovaltuuston kokouksessa. Hän viittasi urheilun rakennemuutokseen, jossa myös SAL:n on syytä olla kuulolla.

Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Pia Nybäck hahmotti valtuutetuille nykytilanteen 95-vuotisjuhlavuoden ensimmäisen liittovaltuuston kokouksen avauspuheenvuorossaan. Hän nosti viime vuodelta esiin muutamia keskeisiä asioita, joista yksi on Me yhdessä -prosessi.

– Sitä on jatkettu aktiivisesti, ja seuroja pyritään auttamaan paitsi niiden päivittäisessä toiminnassa myös pidemmän tähtäimen suunnitelmissa. Myös koulutustoiminta on ollut aktiivista, hän summasi.

Huippu-urheilusta Nybäck totesi, että viime vuoden aikana ”kasattiin set-upia”, jonka ansiosta liiton ammattitaitoisilla valmentajilla ja vuosi sitten työnsä aloittaneella valmennuksen johtajalla Per-Ole Lindellillä on hyvät eväät viedä asioita eteenpäin.

– Talous on aina haastava, ja se on ollut yksi liittohallituksen pääaiheista läpi vuoden. Saimme kuitenkin taloudenkin maaliin suunnitelmien mukaan eli tulos oli runsaat 31 000 euroa ylijäämäinen. Se ei tullut itsestään eikä se ollut helppoa, mutta uskallan sanoa, ettei pahoja tekemättä jättämisiä jäänyt. Jouduimme priorisoimaan ja keskittymään tärkeimpiin asioihin.

SAL:n liittovaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Ampumaurheiluliiton kulut olivat noin 2,1 miljoonaa euroa, ja liiton tulos oli 31 665 euroa ylijäämäinen. Toimintakertomuksen esitellyt toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi totesi myös, että ”elämme jatkossakin tiukan euron aikaa”.

Puheenjohtaja Nybäckin mukaan liiton lähtökohdat ovat viime vuoden jälkeen hyvät niin nuoriso- kuin seuratoiminnassakin sekä huippu-urheilussa.

– Mullistavia asioita ei ole, vaan viemme aloitettuja asioita eteenpäin. Lakiasioiden kanssa tasapainoillaan. Toivottavasti mahdollisuudet ampumaharrastuksen jatkumiseen ovat jatkossakin realistiset. Talous on tiukka, mutta meillä on sikäli hyvin ”pullat uunissa”, että ulkopuolinen rahoitus (OKM, Olympiakomitea ja Paralympiakomitea) on edellisen vuoden tasolla.

Nybäck katsoi asioita myös ”isommassa kuvassa” ja viittasi Valon ja Olympiakomitean äskettäin tekemään historialliseen päätökseen, jonka mukaan niiden kaikki operatiiviset toiminnot lähiaikoina yhdistetään.

– Se on iso rakennemuutos, mutta näin toimien rahat saadaan oikeisiin paikkoihin. Myös äskettäin julkistettu KPMG:n selvitys on konkreettinen esitys siitä, miten rajalliset resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Valo ja Suomen Olympiakomitea tilasivat alkuvuodesta asiantuntijayritys KPMG:ltä selvityksen, jonka tavoitteena oli laatia ehdotus siitä, miten järjestäytynyt liikunta on tulevaisuudessa Suomessa organisoitu ja miten järjestäytyneelle liikunnalle asetettavat tavoitteet voidaan saavuttaa. Selvitys julkistettiin huhtikuun alussa.

Nybäckin mukaan KPMG:n selvityksessä on kaksi kohtaa, joissa myös SAL:n ”kannattaa olla kuulolla”. Toinen on aluetoiminnan kehittäminen ja toinen on liittojen välisen yhteistyön kehittäminen.

– Näiden pidemmän tähtäimen suunnitelmien perusteella maailmankuva ei näytä murheelliselta. Olen ollut urheilun järjestötehtävissä mukana kymmenen vuoden ajan, ja minusta tuntuu vahvasti siltä, että nyt tehdään konkreettisia ja oikeita asioita ja viedään niitä tehokkaasti eteenpäin.

Liittovaltuusto vahvisti kokouksessaan myös vuoden 2015 talousarvion perustana olevat maksut. Jäsenmaksuihin ei tullut muutoksia, ja lisensseihin tulleet muutokset ovat ne, että vammaislisenssi poistettiin ja aikuisten lisenssi tulee kattamaan kaikki ikäryhmät alle 80-vuotiaisiin asti. Yli 80-vuotiailla lisenssimaksu on 16 euroa, joka ei sisällä tapaturmavakuutusta.

SAL päivitti viime vuonna strategiansa, jonka pohjalta määritellään kahden vuoden painotukset. Perusstrategia pysyy samana. Tällä hetkellä seurattavat kokonaisuudet ovat nuorisotoiminta, Me yhdessä -seuraprosessi, huippu-urheilu ja talous.

Ensi syksynä tehtävän seurakierroksen aikana keskustellaan toiminnan painopisteistä, jotta syntyy näkemys siitä, mitä pidetään tärkeimpinä. Lopullisen päätöksen kahden seuraavan toimintavuoden suuntaviivoista tekee SAL:n kokous kuultuaan liittohallituksen esityksen.

– Lyhykäisyydessään tavoitteemme ovat: enemmän ampumaurheilijoita, parempia ampumaurheilijoita ja sujuvampi arki seuroissa, Aarrekivi tiivisti.

Liittovaltuusto hyväksyi kokouksessaan myös muutoksia kilpailutoiminnan yleissääntöihin ja ohjeisiin. Practicalia, haulikkolajeja ja kasa-ammuntaa koskevat muutokset astuvat voimaan heti. Lisäksi päätettiin siirtyä ensi vuoden alussa M- ja N-sarjoihin sekä lopettaa Y24- ja N24-sarjat. Kivääriin ja pistooliin ei tule esitettyä yhtä yhteistä Y17-sarjaa, vaan M16- ja N16-sarjat.

Loput esityksistä työstetään linjausten mukaisesti lopulliseen muotoonsa liittovaltuuston syyskokoukseen hyväksyttäväksi. Nämä muutokset astuisivat voimaan vuoden 2015 alussa.

Suomalaiset ampumaurheilijat saavuttivat viime vuonna ISSF-/IPC-lajeissa neljätoista arvokisamitalia. Ei-ISSF-lajeissa tuli kaikkiaan 38 henkilökohtaista EM- ja MM-mitalia.

SAL:ssa on 302 jäsenseuraa, joissa on yhteensä 33 026 jäsentä.

Tulospalveluohjelman seurannasta

Liittovaltuuston kokouksessa kuultiin myös selvitys tulospalveluohjelman tilanteesta. Hallituksen nimeämän ja helmikuussa työnsä aloittaneen projekti- ja testausryhmän puheenjohtaja Mika Laine sanoi, että ohjelmassa on paljon hyvää, mutta keskeneräisiä asioita on myös paljon. Niitä ovat kilpailun valmistelu ja läpivienti, raportointi, valmentajanäkymä ja käytettävyys.

– Olemme ha
vainneet lukuisan määrän raportoituja virheitä ja löytäneet tukun lisää. Nykyversio ei ole valmis käyttöönottoon, koska siinä on toiminnallisia puutteita ja sen käytettävyys on heikko. Toimittajan ja SAL:n näkemykset valmiudesta ovat kaukana toisistaan.

– Ryhmä on yhteistyössä hallituksen kanssa varautunut kaikkiin vaihtoehtoihin. ”Askelmerkkejä” haetaan ja vastausta toimittajalle valmistellaan. Yhtään toteutuksen vaihetta ei ole hyväksytty, ja sovitusta hinnasta on maksettu alle puolet, Laine kertoi liittovaltuutetuille.

Pitkän keskustelun päätteeksi valtuusto päätti, että liittohallitukselle annetaan tarvittaessa valtuus purkaa sopimus toimittajan kanssa.