Urheilijasta Valmentajaksi -koulutus
20.8.2014 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Maajoukkuetason urheilija on urheilijana käynyt läpi “lajikorkeakoulun”. Hänelle kertyneen tieto-taidon hyödyntäminen on monella tavalla arvokasta urheilijalle itselleen, lajille ja koko suomalaiselle urheilulle.

Urheilijasta valmentajaksi (URVA) -koulutus on syntynyt tarpeeseen kouluttaa uransa huipputasolla lopettaneita urheilijoita valmentajiksi – tai ainakin luoda koulutuksen avulla valmentamisen perusta. Koulutusaika räätälöidään yhdessä lajiliittojen kanssa kullekin koulutettavalle yksilölliseksi.

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään urheilija muun muassa

  • on löytänyt oman uransa kautta hyödyllistä näkökulmaa valmennukseen
  • osaa oppimisen ja opettamisen perustaidot
  • ymmärtää valmennuksen ohjelmoinnin perusteet
  • tietää ihmisen fysiologian toimintamekanismin sekä biomekaniikan periaatteet

Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja käytännön valmennusharjoittelua. 
Koulutettavat saavat puoli vuotta kestävän prosessin kautta tehokkaan paketin valmentajaksi siirtymistä varten.

Seuraava Urheilijasta Valmentajaksi koulutus käynnistyy syyskuussa 2014

Koulutuksen toteuttavat Suomen Valmentajat yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa. Järjestyksessään 5. URVA-koulutuksen lähijaksot Varalassa ovat:

12.– 14.9.2014
– Ryhmäytyminen
– Urheilijasta valmentajaksi, oman uran analysointia
uusin silmin – tavoitteena valmentajan – mind set
– Opettaminen ja oppiminen
– Valmennusoppia teoriassa ja käytännössä

14.– 16.11.2014
– Valmennuksen kivijalat
– Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen
– Taidon opettaminen ja oppiminen

7.– 9.2.2015
– Oma valmennusfilosofia ja vuorovaikutustaidot
valmennuksessa
– Näytöt ja arvioinnit

15.– 17.5.2015
– Seminaari, jossa esitellään opinnäytetyöt

Koulutuksen hinta on 980 euroa. Hinta sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin, sähköisen oppimisympäristön käytön koulutuksen ajan sekä majoituksen ja täysihoidon lähijaksoilla
Varalan urheiluopistolla.

Vapaamuotoiset hakemukset koulutukseen tulee jättää 31.8.2014 mennessä. Koulutukseen
valitaan 15 – 20 osallistujaa.

Hakemukset ja lisätietoja:
Erik Piispa, kehityspäällikkö, Suomen Valmentajat ry
erik.piispa@suomenvalmentajat.fi, Puh. 045 638 4772