Kansallinen liikuntafoorumi: Liikkeen lisääminen hallituksen kärkitavoitteeksi
29.9.2014 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Kansallisessa liikuntafoorumissa Yleisradion studiotalolla laadittiin yhteinen julkilausuma, jonka tavoitteena on kirjata liikkeen lisääminen tulevan hallitusohjelman kärkitavoitteeksi.

Liikkumattomuus uhkaa kansakunnan elinvoimaa ja alentaa Suomen kilpailukykyä. Liikunnan puutteesta ja istumisesta koituva hintalappu on 1-2 miljardia euroa vuodessa. Liikkumattomuus maksaa Yhdysvalloissa 117 miljardia dollaria eli 11 prosenttia terveydenhuollon kokonaiskustannuksista.

Nämä luvut tulivat julki II Kansallisessa liikuntafoorumissa Yleisradion Studiotalolla.

Maailmanlaajuisten terveysuhkien asiantuntija Michael Pratt puhui lähes 300 osallistujan Kansallisessa liikuntafoorumissa eri maiden liikkumattomuuden kustannuksista. Yhdysvalloissa terveydenhuoltomenot henkeä kohti ovat keskimäärin 4000 dollaria vuodessa. Vain vähän liikkuvien terveydenhuoltomenot ovat noin 570 dollaria enemmän ja liikkumattomien peräti 1300 dollaria keskimääräistä enemmän.

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari arvioi, että Suomessa liikkumattomuuden kustannukseksi voi laskea 1-2 miljardia euroa terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. Konkreettisia seurauksia liikkumattomuudesta on muun muassa yleistyvä diabetes.

– Liikkumattomuuteen puuttuminen on kansallisesti ja kunnallisesti valtava taloudellinen mahdollisuus, Vasankari sanoi.

Jos kehitys jatkuu samansuuntaisena, liikkumattomuudesta aiheutuvat kustannukset kasvavat kestämättömiksi. Näin ollen II Kansallisen liikuntafoorumin osanottajat esittävät liikkumattomuuden taklaamiseksi tulevaan hallitusohjelmaan: liikkeen lisääminen on hallituksen kärkitavoite!

Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen ja ministeriöiden toimintaan. Hallitus sitoutuu liikkeen lisäämiseen. Tavoitteena on, että jokainen suomalainen liikkuu vähintään tunnin päivässä.

Toimialakohtaiset nostot (kasvatus ja opetus, liikenne ja yhdyskuntasuunnittelu, työelämä sekä sote-palvelut) saatetaan Terveyttä edistävän liikunnan -ohjausryhmän jatkotyöstettäväksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion liikuntaneuvosto vievät eteenpäin edellä mainittuja sisältöjä valtionhallinnossa ja eduskunnassa. Valo kokoaa liikunta- ja urheilujärjestöjen yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, jotka pitävät sisällään liikkeen lisäämisen, huippu-urheilun sekä kansalaistoiminnan edellytyksiin liittyviä toimenpiteitä.

Kansallisen liikuntafoorumin järjestivät yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion liikuntaneuvosto, valtioneuvoston kanslia, Yleisradio Oy, Valo ja Suomen Olympiakomitea.

Lisää tietoa aiheesta löydät täältä.